Bijdragen maken elektriciteit fors duurder

Elektriciteit wordt peperduur. De komende jaren komen er immers nog een heleboel taksen of bijdragen bij, zegt Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers. "Bedrijven zouden daardoor wel eens kunnen overwegen om hier te vertrekken."

jvangeyte

Een kmo met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 10.000 MWh zag haar factuur vorig jaar al met 81.349 euro taksen gesierd worden, in 2020 komt het surplus bij ongewijzigd beleid uit op 254.231 euro. In het Waalse gewest is diezelfde kmo nog slechter af. Daar diende ze vorig jaar 94.508 euro meerkosten te betalen, in 2020 zal het oplopen tot 306.559 euro.

Een groot bedrijf met een verbruik van 1.500 GWh betaalde vorig jaar ongeveer 6 miljoen euro aan taksen, in 2020 zal het bijna 24 miljoen euro meerkosten betalen.

Meerkosten

De federale bijdrage op elektricieit, die de invoering in 2003 1 euro per MWh bedroeg, zou in 2011 fors stijgen tot zowat 5 euro per MWh. Hoewel er een plafond bestaat vanaf een verbruik van 250.000 MWh, zouden heel wat bedrijven bijdragen tot meer dan 700.000 euro moeten slikken.

De kosten voor de financiering van de offshore windparken zullen vanaf 2011 eveneens een ware explosie kennen. Ze worden doorgerekend aan de gebruikers. De heffingen ter financiering van de kabel en de certificaten, tot dit jaar samen nog beperkt tot ongeveer 0,27 euro per MWh, zouden volgend jaar boven 1 euro per MWh stijgen, in 2015 naar meer dan 3 euro per MWh toenemen en in 2020 zelfs boven 7 à 8 euro per MWh uitkomen. Op deze heffingen is geen degressiviteit of plafonnering van toepassing voor de grote verbruikers.

Door de snelle stijging van de doelstellingen voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling (WKK) zouden de kosten van de certificatensystemen in Vlaanderen volgend jaar stijgen tot meer dan 7,5 euro/MWh, in Wallonië zelfs tot meer dan 12 euro/MWh. De stijging zou nog progressief toenemen in de daaropvolgende jaren.

JVG