"Fabula acta est, het verhaal is ten einde"

Bart De Wever zelf reageert erg ontgoocheld op de unanieme afwijzing van zijn compromistekst door de Franstaligen. "Ik heb er vannacht wakker van gelegen", aldus De Wever bij de aanvang van het N-VA partijbureau. "Fabula acta est", besloot hij. Latijn voor: Het verhaal is ten einde.

ghouben

Volgens N-VA-kamerfractievoorzitter Jan Jambon ligt het initiatief nu bij de koning. "U zal zich afvragen wat er nu moet gebeuren? Wel, het initiatief ligt bij het hof", aldus Jambon. Hij benadrukte dat de N-VA-top de compromistekst van De Wever had willen verdedigen bij een stemming op het N-VA-partijcongres. "Bart heeft de moed gehad iets op papier te zetten. Wij willen hem feliciteren met zijn huzarenstukje", aldus Jambon.

De eerste reacties van Nederlandstalige kant waren vanmorgen ook positief voor De Wever. "Hierop moeten we verder werken", aldus CD&V-voorzitter Beke.

Letterlijk: de compromistekst van Bart De Wever

"Verder onderhandelen"

"Het is positief dat er iets op papier staat. Het is belangrijk om hierop verder te werken. Er bestaat geen ander alternatief om tot een akkoord te komen", aldus Wouter Beke, voorzitter van CD&V.

Ook Wouter Van Besien, voorzitter van Groen!, vindt de tekst "een goede basis". De voorstellen van De Wever blijven volgens Van Besien binnen de perimeter van de preformatie. Hij noemt het onbegrijpelijk dat de Franstalige partijen de tekst van tafel vegen.

"Dom en onverantwoordelijk"

Sp.a-voorzitster Caroline Gennez gaat nog verder en noemt de Franstalige reactie "onverantwoordelijk en dom". Zij vindt dat er op basis van De Wevers tekst verder moet onderhandeld worden maar wijst wel op "losse eindjes". In het voorstel zitten volgens haar te weinig garanties voor de financiering op lange termijn van de federale overheid en de sociale zekerheid.

N-VA voelt zich "beledigd"

Bij de N-VA zelf voelt men zich door de snelle en zeer negatieve reactie van de Franstaligen vernederd en beledigd. "De komedie nadert haar eind", zo citeert La Libre Belgique een kopstuk van de Vlaamsnationalisten.

Andere wereld

Als we de krantencommentaren in Franstalig België mogen geloven, heeft De Wever geen ernstige poging ondernomen om een akkoord te bereiken.

De tekst bewijst volgens La Libre Belgique dat het enkel de bedoeling was om aan te tonen dat een akkoord in een federaal België gewoon onmogelijk is. Met de tekst, aldus die krant, krijgt De Wever bovendien de Vlaamse partijen op één lijn. De krant twijfelt met andere woorden aan de intenties van de 'verduidelijker', hij zou gewoon een politiek spelletje spelen.

Le Soir zit op dezelfde lijn. Volgens deze krant wint De Wever drie keer: hij maakt het Franstalige front hechter, hij smeedt een Vlaams front en hij geeft de Vlamingen "de indruk dat hij een verantwoordelijk man is, die een akkoord wil en die zich engageert..."

La Dernière Heure meent zelfs het bewijs te ontwaren van het feit dat De Wever enkel een politiek maneuver uitvoert. Hij heeft de compromistekst, na hem aan de partijhoofdkwartieren te hebben bezorgd, doorgespeeld aan de Nederlandstalige media, nog voor zijn persconferentie. "Dit is geen toeval", aldus die krant. Achter deze handelwijze schuilt volgens de Franstalige partijen de bedoeling van De Wever om zijn confrontatiepolitiek te verrechtvaardigen.

Vastgoed

Jobs in de regio