Putte draagt rioleringen over aan Pidpa

Vanaf 1 januari 2011 draagt Putte haar rioleringsnet over aan de Provinciale Drinkwatermaatschappij Pidpa. Pidpa krijgt de opdracht de beheersing van afvalwater en hemelwater op zich te nemen in de gemeente, die zich het recht ontzegt zelfstandig of samen met anderen dezelfde opdracht uit te voeren.

anthonissen pierre

Pidpa wordt als exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk belast met de sanering van het geleverde water en het behoud van de kwaliteit ervan. Pidpa wordt aangewezen als financieel knooppunt van het integrale waterbeleid dat ook de zuiveringskost op de drinkwaterfactuur dient op te nemen.

pierre anthonissenMEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio