Mary MacKillop is eerste heilige Australië

Paus Benedictus XVI heeft in Rome zes religieuzen heilig verklaard, waaronder ook Mary MacKillop. Ze is meteen de eerste Australische heilige.

kscherpenberg

MacKillop leefde van 1846 tot 1917. Ze stichtte de allereerste Australische zustercongregatie. Ze veroverde echter heel wat harten door haar inzet voor arme en achtergelaten kinderen en het onderwijzen van Aboriginals.

Ze haalde wel eens de woede van de bisschoppen op de hals omdat ze zich verzette tegen het seksueel misbruik binnen de kerk. Toen ze bij haar bisdom meldde dat een priester kinderen had misbruikt, werd ze zelfs geëxcommuniceerd.

Die beslissing werd later herroepen. Intussen is MacKillop erg geliefd down under. Er gaan al stemmen op om haar de patroonheilige van de misbruikslachtoffers te maken.

De andere nieuwe heiligen zijn de Canadese priester André Bessette (1845-1937), de uit Krakau afkomstige reguliere kanunnik Stanislaw Kazimierczyk (1433-1489), de Italiaanse clarisse en mystica Battista Varano (1458-1524), de Zuid-Italiaanse zuster Giulia Salzano (1846-1929), stichteres van de congregatie van de Zusters van de Verkondiging van het H. Hart en de Spaanse zuster Candida Maria de Jesus Cipitria y Barriola (1845-1912).