"Kennis Nederlands van Franstalige officieren te zwak"

Defensie geeft toe dat de legertop aan het vervlaamsen is. Volgens Kurt Verwilligen, woordvoerder van minister Pieter De Crem (CD&V), is dat 'probleem' te wijten aan een gebrek aan Franstalige kandidaten die beide landstalen vloeiend spreken.

kscherpenberg

Kolonel Luc Gennart, de commandant van de luchtmachtbasis van Florennes, deed zaterdagavond zijn beklag bij de RTBF. De man, die intussen brugpensioen heeft aangevraagd, beweert dat alle Franstaligen worden uitgerangeerd en dat de beslissingen voornamelijk van Vlamingen komen.

Lees ook: Kolonel hekelt vervlaamsing bij het leger

"Zijn kritiek gaat over de benoeming van topofficieren, dat zijn de generaals en de admiraals", steekt De Crems woordvoerder Kurt Verwilligen bij VRT van wal. "De benoemingsprocedure voor hen is in 1959 bij wet geregeld. De perfecte kennis van beide landstalen is vereist, de kandidaten moeten in staat zijn om zowel in het Nederlands als in Frans bevelen te geven."

Volgens Verwilligen worden steeds weer objectieve criteria toegepast, maar moet er helaas vastgesteld worden dat de Franstaligen meestal niet aan de voorwaarden voldoen. "De Generale Staf is zich daarvan bewust en onderneemt ook stappen om Franstaligen aan te moedigen om mee te doen aan de taalexamens."

De woordvoerder ontkent wel dat de luchtmachtbasis van Florennes zou moeten sluiten en dat alle F-16's worden overgeheveld naar Vlaanderen. "Dit is een regering in lopende zaken. Het enige dat we afhandelen is het plan-De Crem dat werd goedgekeurd in het parlement. Daarin staat niets over een sluiting van Florennes."

Chef Defensie, generaal Charles-Henri Delcour, betreurt de communautaire uitspraken van kolonel Luc Gennart.