Compromistekst De Wever "niet te nemen of te laten"

Koninklijk verduidelijker Bart De Wever (N-VA) heeft zondag in de late namiddag zijn compromistekst aan de zeven onderhandelende partijen overhandigd. Maandagmiddag al wil hij van iedereen een signaal.

kscherpenberg

Lees letterlijk de compromistekst van Bart De Wever

Nadat het Vlaamse stemmenkanon in de voorbije werkweek de kopstukken van zeven politieke families op de koffie vroeg, heeft hij nu in een tekst van 48 pagina's een reeks met ultieme voorstellen neergeschreven.

"De tekst is niet te nemen of te laten. De partijen mogen amendementen indienen, maar het precaire evenwicht van de tekst moet bewaard blijven", aldus De Wever op een persconferentie. "Als men fundamenteel aan de tekst wil raken, dan zal het voorstel als een kaartenhuisje in elkaar vallen".

Na het antwoord van de zeven partijen zal De Wever maandag naar koning Albert II trekken zodat die hem van zijn verduidelijkingsopdracht kan verlossen.

Financieringswet

In de tekst staat onder meer dat 45 procent van de personenbelasting naar de gewesten gaat. Hierdoor zou Vlaanderen 60 procent van zijn inkomsten zelf verkrijgen.

Ook is er sprake van een solidariteitsmechanisme voor gewesten die het financieel moeilijk hebben. De vennootschapsbelasting blijft federaal.

BHV

Ook wordt de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst. Inwoners van de 6 faciliteitengemeenten zouden wel de mogelijkheid hebben om op Brusselse kieslijsten te stemmen.

Brussel zou ook vanaf 2011 een extra financiering van 100 miljoen euro krijgen. Dat bedrag wordt de daaropvolgende twee jaren telkens verhoogd met nog eens100 miljoen euro.

Ook is er een extra jaarlijkse financiering van 50 miljoen euro voorzien als er een akkoord komt over een transparante en efficiënte bestuurlijke organisatie op het grondgebied van de negentien Brusselse gemeenten.

Bevoegdheden

De regio's krijgen ook meer bevoegdheden, en dat onder meer op vlak van reactivering van werklozen en sanctioneringen voor personen die niet voldoende inspanningen leveren om werk te vinden. Ook op vlak van gezondheidszorg worden er bevoegdheden overgeheveld.

Lees ook: Jambon: "N-VA niet bereid tot veel toegevingen in dossier BHV"