Léonard verwijst slachtoffer seksueel misbruik niet door

Ivo C. verbleef in de jaren vijftig in een katholiek jongensinternaat in Habay-la-Neuve en werd er naar eigen zeggen zowel door de directeur, een geestelijke, als door een opvoeder misbruikt. Aartsbisschop Léonard liet na om hem door te verwijzen naar de voorloper van de commissie-Adriaenssens.

wverhaert

Pas in 2006 vond Ivo C. de moed om vanuit de gevangenis - de man werd in 2004 zelf veroordeeld voor misbruik van minderjarigen - een brief te schrijven naar Léonard.

Een maand later kreeg hij een persoonlijk antwoord van André-Mutien Léonard. Op briefpapier met hoofding van het bisdom Namen liet hij C. weten dat hij er niet in geslaagd was om de geestelijke waarvan sprake te identificeren. Bovendien, zo schreef Léonard, zelfs als de feiten volledig bewezen zouden zijn, was de verjaringstermijn reeds lang verstreken.

Vreemd genoeg verwees Léonard de man niet door naar justitie. En ook niet naar de ’commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in een pastorale relaties’. Die voorloper van de commissie-Adriaenssens was nochtans door bisschoppen zelf mee opgericht in 2000.

TG