192 extra politiemensen voor overleg verdachte-advocaat

192 extra politiemensen voor overleg verdachte-advocaat

192 extra politiemensen voor overleg verdachte-advocaat

Print
“Als wij overleg tussen advocaten en hun cliënten moeten toelaten voor ieder verhoor, dan zijn mogelijk 192 extra politiemensen nodig”. Dat zei Paul Van Thielen van de federale politie in de Senaat.

In de Senaat hadden hoorzittingen plaats over het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat arrest verplicht België om rechtsbijstand van advocaten toe te laten voor ieder verhoor van een verdachte.

Justitieminister De Clerck (CD&V) diende al een beperkt voorstel in om de advocaten toe te laten om voor het eerste verhoor met hun cliënt te overleggen.

Van Thielen: “In Nederland werd een soortgelijk voorstel als dat van De Clerck ingediend en dat vereiste tot 192 extra personeelsleden én een aparte opleiding. In België kan nog meer extra personeel nodig zijn, omdat de politie hier maar maximum 10 uur na elkaar mag werken en we in vele zaken twee ploegen zullen moeten inschakelen".

Van Thielen beklemtoonde dat er ook voldoende lokalen moeten komen waar advocaat en verdachte kunnen overleggen zonder dat de politie het hoort. Maar de politie moet wel advocaat én verdachte kunnen zien om ontvluchtingen en mogelijk geweld tegen de raadsman te voorkomen.

“De veiligheid is ook belangrijk: mag de politie de advocaat fouilleren om na te gaan of hij het gesprek niet opneemt? Mag de politie de identiteit van de raadsman nagaan? Hoe weten wij anders dat betrokkene advocaat is en wel dié advocaat is die de opgepakte persoon vraagt?”, zo heette het nog.

De politieman zei verder dat de veiligheid van de politie niet in gevaar komt als alle verhoren moeten worden opgenomen. De liberale politievakbond VSOA dreigt met een staking op 8 november tegen het opnemen van verhoren.

Advocaten

De vertegenwoordigers van de advocatuur wezen het voorstel-De Clerck volledig af. Zij willen dat de advocaat niet alleen vooraf kan overleggen met zijn cliënt, maar ook op voorhand het dossier kan inzien én bij alle verhoren aanwezig kan zijn om zijn cliënt adviezen te geven. Ze willen dat de staat hiervoor subsidies ter beschikking stelt van de advocatuur.

Hoeveel de staat hiervoor extra aan advocatenkosten zal moeten ophoesten, weet men nog niet. De schattingen lopen uiteen tussen 5 miljoen en "meer dan 30 miljoen extra".

De advocaten zijn ook tegen het voorstel-De Clerck omdat de termijn van 24 uur waarbinnen een verdachte voor de onderzoeksrechter moet worden gebracht, in dat voorstel op 48 uur kàn worden gebracht. Dat willen zij in geen geval.

Meer informatie over deze problematiek vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Nu in het nieuws