Betaal je Humo en Flair met een sticker

Betaal je Humo en Flair met een sticker

Betaal je Humo en Flair met een sticker

Print
In zeven krantenwinkels in het Antwerpse wordt een proefproject opgezet waarbij de magazines van Humo en Flair met een sticker kunnen worden betaald. Het gaat om een project waarbij technologie van Alcatel-Lucent Antwerpen wordt uitgetest.

Het gaat om twee diverse aanpakken. Bij Humo kan men voor 24 euro een sticker kopen, die dan op de gsm wordt gekleefd. Bij aankoop van een magazine moet hij dan gewoon voor een kaartlezer worden gehouden. Als stimulans mogen de deelnemers er 12 aankopen voor de prijs van 10.

Bij Flair kan men een sticker vragen bij aankoop van een magazine. Nadien kan men zich via het internet registeren als koper. Vervolgens kan men betalen door de sticker nabij een kaartlezer te houden. Na vier aankopen, krijgt men een geschenk. Men krijgt ook een sms als men in een bepaalde week nog geen Flair heeft gekocht.

Op die manier kunnen verkopers een beter zicht krijgen op wie hun klanten zijn en kunnen ze er getrouwheidsprogramma's voor op zetten.

Alcatel

De technologie achter deze contactloze betalingen en het bijhouden van de getrouwheidspunten werd ontwikkeld door Alcatel-Lucent in Antwerpen.

Het technologiebedrijf is overigens de grootste investeerder in innovatieve informaticatoepassingen in ons land. Vorig jaar trok het bedrijf liefst 150 miljoen euro uit voor onderzoek en ontwikkeling op dit terrein, zegt algemeen directeur Luc Defieuw.

Momenteel werkt Alcatel aan een reeks nieuwe toepassingen. Een ervan is het opzetten van een systeem dat voor een optimaal energieverbruik in de woning moet zorgen. Daarbij kunnen sommige toestellen - bijvoorbeeld diepvriezer - automatisch voor een tijdje worden uitgeschakeld bij een piekverbruik, het opladen van energie in een batterij als de prijs laag is en het teruggeven bij dure stroom.

Een andere toepassing is het opzetten van virtuele vergaderingen. Mensen die aan het woord zijn worden automatisch in beeld gebracht op basis van stem- en gezichtsherkenning.

Of nog: het creëren van een systeem voor het verzenden van advertenties naar mobiele telefoons voor consumenten die zich hiervoor aangemeld hebben.

JVG

Nu in het nieuws