Amerikaanse joden steeds radicaler

Amerikaanse joden steeds radicaler

Amerikaanse joden steeds radicaler

Print
Amerikaanse joden, een belangrijk kiezerspubliek voor de Amerikaanse president Obama, blijken steeds sceptischer over zijn aanpak van het Midden-Oosten en nemen hardere standpunten in tegenover Iran. Dat blijkt uit een onderzoek van het American Jewish Committee (AJC).

Het AJC ondervraagt al meer dan tien jaar lang op geregelde tijdstippen een panel van zo'n achthonderd Amerikaanse joden. Daaruit blijkt nu een sterke daling van het vertrouwen in de manier waarop Obama de relaties met Israël behartigt. Terwijl acht maand geleden nog 55 procent van de bevraagden een positieve indruk had van de president, is dat percentage gedaald naar 49 procent. Omgekeerd is het percentage dat de houding van de regering afkeurt, gestegen van 39 naar 45 procent.

Radicaler

Amerikaanse joden zien ook steeds meer in de agressieve houding van haviken in het Amerikaanse politieke landschap die forse acties tegen Iran eisen. Net geen 60 procent van de respondenten steunt militaire acties tegen Iran "om te vermijden dat het een nucleair wapen ontwikkelt, als diplomatie en sancties daar niet in slagen". Acht maanden geleden was dat nog 53 procent, en in 2008 amper 47 procent.

JG

IPS

Nu in het nieuws