Amerikaanse soldaten mogen uit de kast komen

De "don't ask, don't tell"-wet die Amerikaanse soldaten verbiedt om voor hun seksuele geaardheid uit te komen, is opgeheven. Homoseksuelen konden hierbij weliswaar een carrière in het leger starten, maar eenmaal hun geaardheid bekend raakte, riskeerden ze ontslagen te worden.

De rechter Virginia Philips van het federal court in Los Angeles beval de Amerikaanse regering om met onmiddellijke ingang de toepassing op te heffen. De Minister van Defensie moet elk lopend onderzoek of ontslagprocedure in het kader van deze wet stilleggen, zei ze.

Volgens de rechter schendt de wet de grondrechten van de Amerikaanse militairen en is die ook in strijd met het recht op een gelijke behandeling en de vrijheid van meningsuiting.

De wet werd ingevoerd door de regering-Clinton, in 1993. Naar schatting 10.000 mannen en vrouwen moesten erdoor ontslag nemen in het leger.

President Barack Obama toonde zich eerder al voorstander van de afschaffing, al kan zijn regering wel nog in beroep gaan tegen de rechterlijke uitspraak van dinsdag.

Nu in het nieuws