Vergunningen sneller afgeleverd

Temse - Goed nieuws voor wie in Temse wil bouwen of gronden wil verkavelen. De gemeente mag nu zelf vergunningen afleveren en dat kan in bepaalde gevallen sneller gaan.

Temse is sinds 1 augustus, net als 24 andere Oost-Vlaamse gemeenten, een ontvoogde gemeente. Dat betekent dat de gemeente zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen kan verlenen. Concreet houdt dat in dit dat zij voor aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen - vroeger bouwvergunningen genoemd - en verkavelingsvergunningen geen advies meer moet vragen aan de stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.

De nieuwe procedure heeft positieve gevolgen voor de bouwlustigen en verkavelaars van gronden in Temse. De vergunning moet namelijk worden verleend binnen een bepaalde termijn, zo niet wordt zij stilzwijgend geweigerd. Die termijn wordt in bepaalde gevallen ingekort. Het komt erop neer dat de dossiers vlot moeten worden behandeld, wat elke aanvrager ten goede komt.

Ook de wijze waarop beroep tegen de beslissingen van het gemeentebestuur kan worden aangetekend, is grondig gewijzigd. Meer inlichtingen over de voorwaarden voor beroep zijn te vinden op de website van het provinciebestuur. “Temse is nu ontvoogd, maar geen wees”, reageert burgemeester Luc De Ryck (CD&V). “We zullen volwassen de ons toegewezen verantwoordelijkheid dragen.”

ILPRMEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio