Nederlandse professor verwijt onderzoekers parachutemoord 'tunnelvisie': herlees de verhoren

Print

Nederlandse professor verwijt onderzoekers parachutemoord 'tunnelvisie': herlees de verhoren

De Nederlandse professor Peter van Koppen (Universiteit Maastricht) kwam dinsdag aan het woord in het assisenhof in Tongeren. Hij beweert dat het onderzoek naar de parachutemoord niet goed werd uitgevoerd. Nog een opvallende getuigenis kwam van Mike Vogeleer, die plots kwam opdraven met de these dat Els Clottemans op die bewuste 18 november 2006 "opzettelijk" van de groep wegdreef.

Herlees hier de verklaringen van de deskundigen en de reacties van het hof en de advocaten:

Van Koppen (foto boven), die door de verdediging als bijkomende getuige werd opgeroepen, meent dat Clottemans geviseerd werd door de politie en dat die andere hypotheses en verdachten uitsloot. Hij spreekt van een 'tunnelvisie'.

Volgens hem zouden de speurders zich namelijk vanaf het begin gericht hebben op één verdachte. "Vaak zijn zo'n mensen geneigd om alleen op zoek te gaan naar bewijsmateriaal dat hun ideeën ondersteunt. Ander materiaal wordt dan genegeerd.""Verdachte wordt zwartgemaakt"

Van Koppen haalt ook de pilot chute aan. "De redenering van commissaris Crabbé heeft het onderzoek gestuurd. Hij stelde dat uit het feit dat de beschuldigde de pilot chute heeft teruggevonden blijkt dat ze het misdrijf heeft gepleegd. Om de pilote chute terug te vinden, moest die volgens hem worden gevolgd tijdens de sprong", klinkt het. "Maar parachutisten wisten waar de wind vandaan kwam. Dat konden ze te weten komen via het KMI".

Verder had de man het over de getuigen. Die zouden volgens hem vooral ondervraagd zijn over het vreemde gedrag van Clottemans, "en niet over de eigenlijke feiten". "De verdachte werd dus zwartgemaakt zodat iedereen dacht dat zij het was"."Opzettelijk manoeuvre"

In de voormiddag kwamen de stand-in springers van de reconstructie van de fatale sprong getuigen. Mike Vogeleer (foto boven), de stand-in voor Clottemans en tevens haar oud-instructeur, verbaasde vriend en vijand na een vraag van Jef Vermassen: "Clottemans verlaat schijnbaar bewust de formatie. Het was een duidelijk manoeuvre, 30 seconden na de exit doet Clottemans een zijwaartse beweging."

Vic Van Aelst reageerde woedend: "Ik eis dat dit geacteerd wordt. Dit krijgt nog een staartje. Deze getuige wordt bijkomend verhoord op 6 oktober, maar in het pv van dat verhoor lees ik niets over zijn opmerking. Vogeleer komt plotseling met een stelling, waarmee hij ons van tafel probeert te rijden. Ik lees daarover geen woord in het pv".

Volgens Vogeleer, die van openbaar aanklager Patrick Boyen de bijkomende opdracht had gekregen om Clottemans' sprong te bekijken, had hij dat pas gezien toen hij de beelden op een televisie van betere beeldkwaliteit kon bekijken."Nadat het pv over mijn bevindingen was opgesteld heb ik 5 of 10 minuten later pas de ontdekking gedaan over het doelbewuste manoeuvre van Clottemans. Ik vond dat ik dat moest melden", lichtte de getuige zijn bevindingen nog toe.

Van Aelst repliceerde: "Maar over zijn uitlatingen staat geen woord in het pv. Wij worden hier pas mee geconfronteerd. Het is een schande. Een schande", waarna hij werd terechtgewezen door rechter Michel Jordens. Maar waarom Clottemans "doelbewust" van de anderen zou zijn weggevlogen, was ook na de rel nog niet duidelijk.

Twaalf minuten

Voorts legde Vogeleer nog uit dat hij tijdens de reconstructie de pilot chute van Els Van Doren gedurende de volledige sprong kon volgen en nadien binnen de twaalf minuten wist terug te vinden.

Voor de speurders is dit het bewijs dat Clottemans na de dood van haar "hartsvriendin" op zoek ging naar de pilot chute terwijl de beschuldigde nog steeds beweert het belangrijke onderdeel van de valschermuitrusting "toevallig" te hebben teruggevonden.

De ervaren stand-in springers die betrokken waren bij de reconstructie getuigden eerder op de dag al dat ze zeer verbaasd waren toen ze hoorden dat Clottemans een slechte exit had bij de afsprong aan het vliegtuig en dat ze een zithouding had aangenomen, waardoor ze zeer snel verticaal naar beneden viel. Volgens de springers is een zithouding 'not done'. De verklaringen van de springers staan dus haaks op de versie van Clottemans over haar sprong op 18 november 2006.

Elektracomplex

's Avonds kwamen de psychiaters aan het woord. Dr. Chris Dillen (foto links), dr. Rudy Verelst en psycholoog Renaat Mattheus waren in hun rapport vernietigend voor Clottemans. "De beschuldigde heeft een persoonlijkheidsstoornis: ze valt in verschillende contexten terug op narcistische, borderline en theatrale kenmerken", besluiten zij. "Bovendien bleek uit verder onderzoek dat ze psychopathische kenmerken heeft".

Ze oordeelden dat Clottemans op het moment van de feiten aan het elektracomplex leed: ze zou Els Van Doren en Marcel Somers als haar ouders hebben gezien - Clottemans' vader was gestorven toen ze nog maar 2 jaar was - maar haar 'moeder' uit de weg hebben geruimd om zo de liefde van haar 'vader' te bekomen.

Psychiater Lieve Dams (foto links), die van de onderzoeksrechter een tegenexpertise moest uitvoeren, en Bob Crombez, de psycholoog die Clottemans sinds vorig jaar therapeutische behandelingen geeft, spreken voornamelijk van borderline kenmerken. Vooral Dams stelde dat de beschuldigde helemaal niet zo "psychopatisch" is.

Vandaag is er een rustdag. Donderdag en vrijdag komen de laatste (moraliteits)getuigen aan bod komen. Het gaat om vrienden, kennissen en familieleden van de betrokkenen.

Nu in het nieuws