Nederland doet het met drie vrouwelijke ministers

Nederland doet het met drie vrouwelijke ministers

Nederland doet het met drie vrouwelijke ministers

Print
Toekomstig Nederlands premier Mark Rutte (VVD) krijgt slechts drie vrouwelijke ministers in zijn regering. Rutte zelf is er wel van overtuigd dat hij de "beste ministers" heeft gekozen.

Eurocommissaris Neelie Kroes van de VVD was erg teleurgesteld over het kleine aantal vrouwen in het minderheidskabinet van VVD en CDA. Volgens haar moet er bij de vorming van een nieuw kabinet vooraf een quotum worden gesteld om meer vrouwen in de regering te krijgen.

Bij het vorige Nederlandse kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie startten er ook maar vijf vrouwelijke ministers op een totaal van zestien. Ter vergelijking: in ons land zitten in de regering-Leterme (van lopende zaken) vijf vrouwelijke ministers op een totaal van vijftien.

'De besten'

Rutte zelf geeft grif toe dat drie vrouwen op twaalf ministers niet bijzonder veel is. Maar volgens Rutte heeft hij goed gezocht en zijn de huidige ministers "de besten" voor hun post. Daarbij speelden geslacht of huidskleur geen rol. "Het gaat om kwaliteit. Ik ben heel trots op dit team”, aldus nog Rutte.

Rutte ziet niets in het voorstel van Kroes om een quotum te stellen. "Omdat ik niet geloof dat dat werkt. Je moet ergens komen omdat je het beste bent, niet omdat er een bepaald quotum moet worden gehaald." Ook het verwijt dat er wel erg veel 60-plussers in het kabinet zitten, wuifde Rutte weg.

De drie vrouwelijke gelukkigen zijn overigens: Melanie Schultz (VVD) voor Infrastructuur en Milieu, Edith Schippers (VVD) voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Marja van Bijsterveldt (CDA) voor Onderwijs.

MEEST RECENT