Beeldhouwwerk vervangt afgestorven boom

Beeldhouwwerk vervangt afgestorven boom

Beeldhouwwerk vervangt afgestorven boom

Print
Malle - Op de hoek van de Zandstraat en de Ganzenkuil prijkt sinds zaterdag een kunstwerk van Ludo Rombouts dat de activiteiten van de Sint- Sebastiaansgilde - volksdansen, boogschieten en musiceren - voorstelt.

Bijna alle inwoners van de buurtgemeenschap Zandstraat waren aanwezig op de inhuldiging van De Wip, een artistiek drieluik van Ludo Rombouts. Dit initiatief van het gemeentebestuur van Malle kadert in de politiek van wijlen cultuurschepen Jan Van Roey (25/04/1949 - 05/03/2010) om in elke Malse wijk een kunstwerk te plaatsen. Opvolger Dries Van Dyck (DBM) zet die lijn verder. Tegelijk is het kunstwerk een hommage aan de overleden schepen.

Vier bomen

Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) onthulde samen met de kunstenaar en andere genodigden het kunstwerk. Hij vertelde dat vier verenigingen op deze plek heel wat jaren geleden evenveel bomen plantten, met daarbij telkens een boodschap in een fles. Het ging om fanfare De Noorderzonen, harmonie Sint-Cecilia, toneelkring De Schalmei en de Sint-Sebastiaansgilde.

Helaas stierf de boom van de Sint- Sebastiaansgilde af. “Honden kozen telkens deze boom uit om er hun pootje op te heffen, met het bekende gevolg. Zo ontstond letterlijk en figuurlijk een leemte. Dat bracht het gemeentebestuur op het idee om die dode boom te vervangen door een kunstwerk van Lou Rombouts. Hij woont hier vlakbij en kan zelfs vanuit de eigen woning naar zijn creatie kijken”, sprak de burgemeester.

Brons

In naam van de buurtgemeenschap bracht Josephine Le Bruyn hulde aan Lou. Zij dankte ook het gemeentebestuur voor het in brons gieten van het kunstwerk en het plaatsen ervan op een sokkel. Josephine voegde eraan toe dat bij het rooien van de afgestorven boom de oude fles in de grond werd teruggevonden, maar dat de boodschap op de brief onleesbaar was geworden.

Het feestelijke gebeuren werd opgefleurd met dansen van de Sint- Sebastiaansgilde, opgericht in 1423 en meteen de oudste vereniging van Westmalle. Wie deze groep wenst te versterken, of meer info wenst te bekomen over de werking ervan, is steeds welkom.

JAN VORSSELMANS

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio