Broeders bieden excuses aan voor misbruik in vroegere Abdijschool

Print
Dendermonde - In een brief op de website van de Abdij van Dendermonde, biedt de broedergemeenschap haar verontschuldigingen aan de slachtoffers van seksueel misbruik in de vroegere Abdijschool aan.

Dat de voormalige Abdijschool van Dendermonde niet vrij was van seksuele misdrijven, was jarenlang een publiek geheim.

Naar aanleiding van het verslag van de commissie Adriaenssens, komt de abdijgemeenschap nu tegemoet aan de vraag naar openheid. ”Vroeger al werd onze school geconfronteerd met aanklachten door slachtoffers”, luidt het in een brief op de website van de abdij.

“De aangeklaagde pleger werd na een proces door de rechtbank veroordeeld en bestraft, maar er waren meer slachtoffers en daders. Bij de voormalige commissie Adriaenssens en in de abdij hebben zich enkele oud-leerlingen en nabestaanden gebeld met aanklachten jegens overleden medebroeders. Pas nu, na meer dan 25 jaar blijken zij ertoe in staat dit leed dat hen is aangedaan te melden. Zij kunnen ook moeilijk begrijpen dat de verantwoordelijken, medeleraren en opvoeders toen niets hebben gezien of vermoed. Daarom geldt hun klacht niet alleen de plegers, maar heel onze schoolgemeenschap.”

De broeders stellen dat ze uit de vele gesprekken met de slachtoffers en uit de vele getuigenissen nu beter dan voorheen begrijpen welke diepe wonden het seksueel misbruik in het leven van jonge mensen achterlaat.

Vertrouwenspersoon

”Voor de slachtoffers en hun verwanten blijft het moeilijk maar vaak bevrijdend ook over lang voorbije feiten te mogen en te kunnen spreken. Want er zijn wonden die de tijd niet helen kan. Daarom zijn we ook bereid – met een vertrouwenspersoon of instantie als bemiddelaar indien gewenst – echt te luisteren naar al de slachtoffers van deze misdrijven, die alleen maar onze afkeer kunnen wekken. Zo hopen we te kunnen bijdragen om het leed dat de slachtoffers is aangedaan te erkennen en zo naar best vermogen herstel mogelijk te maken, ook als de pleger wegens overlijden niet meer berecht of bestraft kan worden.”

RaMo

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio