Experts pleiten voor minder economische groei

Experts pleiten voor minder economische groei

Experts pleiten voor minder economische groei

Print
De sterke nadruk op economische groei drijft onze planeet naar de rand van de ecologische afgrond, zeggen sommige experts. Steeds vaker klinken er stemmen die pleiten voor een economisch model dat minder gebaseerd is op continue groei.

Voortdurende economische groei als een manier om welvaart te produceren, zit in het dna van de markteconomie. Toch klinken er ook waarschuwingen.

"Het idee dat zekere economische groei de toekomst van onze kinderen en hun kinderen voor eeuwig veilig stelt, is een illusie", zegt Tim Jackson, hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de University of Surrrey in Groot-Brittannië. "We hebben alles ingezet op dit specifieke economische model en het is gebleken dat het faalt."

Uit gegevens uit de periode 1900 tot 2005, blijkt dat het gebruik van energie en grondstoffen, inclusief fossiele brandstoffen, in de eerste vijftig jaar van de twintigste eeuw verdubbelde. In de volgende vijftig jaar nam het verbruik met 700 procent toe. Het verbruik van de energie en grondstoffen zorgt voor afval dat in het milieu belandt en een zware belasting vormt voor de biosfeer.

Verandering

"Groei van het soort dat we gewend zijn, is niet meer haalbaar. Of we stevenen af op een crisis omdat we continu streven naar groei die we niet kunnen dragen, of we moeten over alternatieven nadenken", zegt Peter Victor, hoogleraar milieustudies aan de York University in Groot-Brittannië.

Robert Solow, die de Nobelprijs voor Economie won en beschouwd wordt als een van de grondleggers van de moderne groeitheorie, gelooft "dat er geen reden is om aan te nemen dat het kapitalisme niet zou overleven met langzame of zelf helemaal geen groei".

JS (IPS)