Inspectie schorst grote loonsprong voor directie sociale huisvesting

Een kwart van de 91 Vlaamse maatschappijen voor sociale huisvesting heeft zijn directeur vorig jaar een loonsverhoging toegekend. Twaalf van hen verhuisden van een categorie met een minmumjaarloon van 45.513,11 euro naar die met een minimum van 56.508,77 euro.

jvangeyte

Dat blijkt uit een overzicht van Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA). Hij ondervroeg minister van Wonen Freya Van den Bossche over de zaak.

Sinds een ministerieel besluit uit 2008 mogen de socialehuisvestingsmaatschappijen zelf kiezen in welke weddeschaal hun directeur wordt verloond. Bovendien mogen ze hem bij uitzonderlijke prestaties een bonus geven, die maximaal tot 20% van het loon oploopt. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de financiële toestand van de maatschappij.

De overheid kijkt nadien of alle regels worden gevolgd. De inspectiediensten schorsten onder meer acht van de twaalf 'superpromoties'. Voorts werden zeven bonussen geschrapt omdat ze onvoldoende werden gemotiveerd of omdat er geen doelstellingen werden opgesteld.

JVG