25.000 opvangplaatsen voor asielzoekers nodig tegen einde 2010

"Als het aantal asielaanvragen blijft wat het is, dan zullen tegen het einde van dit jaar 25.000 opvangplaatsen nodig zijn." Dat zei staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard (PS) tijdens een debat in de Kamer.

wverhaert

Courard en zijn collega van Migratie Melchior Wathelet (cdH) werden daar ondervraagd over de asielcrisis. Courard gaf een aantal onthutsende cijfers.

* Sinds 1 januari 2010 werd liefst 892 keer opvang geweigerd aan personen die al voor de derde maal een asielaanvraag hebben ingediend zonder dat er een nieuw element in hun dossier was.

* Sinds 12 oktober 2009 was er voor 5.156 personen geen plaats in de opvangcentra en zij kregen dus geen materiële hulp.

Terzake viel Yvan Mayeur (PS) scherp uit tegen beide staatssecretarissen: "Deze 5.156 mensen worden naar het OCMW van de stad Brussel gestuurd, omdat hun officiële verblijfplaats Brussel is. Ons OCMW moet opdraaien voor de kosten van al die mensen. Dat kan niet, er moet dringend een spreidingsplan komen om ervoor te zorgen dat het hele land, àlle gemeenten, een deel van de lasten van Brussel draagt. De wet moet veranderd worden", zo zei Mayeur.

Bart Somers (Open Vld) ging akkoordmet een spreidingsplan, maar alleen als de asielzoekers ook effectief in de gemeente wonen waar ze officieel verblijven.

Versnelde procedure

Melchior Wathelet zei dan weer dat hij de asielprocedure zoveel mogelijk versnelt om ervoor te zorgen dat de asielzoekers zo weinig mogelijk in de opvang moeten verblijven. "Een asielprocedure duurt nu in totaal 13 maanden, als de asielaanvrager alle mogelijkheden tot beroep gebruikt", zo antwoordde hij aan Nahima Lanjri (CD&V).

"Bovendien hebben we de productiviteit van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen opgedreven. In 2009 behandelde het 700 dossiers per maand, nu 876. In Frankrijk duurt de asielprocedure 18 maanden." Eveneens aan Lanjri zei hij dat momenteel nog 368 asielzoekers uit de Europese Unie in de opvang verblijven. België is het enige land dat EU-burgers de mogelijkheid biedt om asiel aan te vragen.

Verwijdering van illegalen

Wathelet verwierp de kritiek van Bart Somers (Open Vld) dat het aantal verwijderingen van illegalen onder zijn bewind zou zijn gedaald. Somers zei dat tussen 2000 en 2006 gemiddeld 12.000 illegalen per jaar werden verwijderd.

Somers: "In 2008 en 2009 waren er dat maar gemiddeld 8.000. Als er toen ook 12.000 verwijderd waren, dan was er nu helemaal geen opvangcrisis. Dan zouden de opvangcentra voldoende plaats hebben voor de echte asielzoekers". Wathelet hierover: "Sinds ik staatssecretaris van migratie ben is het aantal verwijderingen opnieuw gestegen. In 2010 zullen 9.100 illegalen uit het land gezet zijn."

Veilige landen

Wathelet keerde zich tegen de idee van Sarah Smeyers (N-VA) om een versnelde asielprocedure voor aanvragers uit "veilige landen" in te voeren.

"In Frankrijk bestaat dat systeem, maar daar wordt toch ook nog 34% van de aanvragers uit die veilige landen als vluchteling erkend. Terwijl in België in totaal maar 25% van alle aanvragers wordt erkend. Zo waterdicht is het Franse systeem dus niet", zo heette het.

Ontradingscampagnes

Wathelet zei dat hij de asielcrisis wil tegengaan door een systeem van prioritaire behandeling. "Als het aantal aanvragen uit een bepaald land stijgt, dan behandelen we die zaken met voorrang, zodat ze sneller vooruitgaan en de betrokkenen minder lang in de opvang verblijven. Dat doen we nu bv. met aanvragen uit Kosovo en Armenië."

De staatssecretaris zei ook dat in die landen ontradingscampagnes zullen worden gevoerd. "Daarvoor hebben we nu vijf mensen in dienst. Die hebben dit jaar al 33 opdrachten uitgevoerd."

Openbare aanbesteding

Op het voorstel van Theo Francken (N-VA) om de asielopvang door middel van een openbare aanbesteding aan de goedkoopste bieder over te dragen, kwam geen antwoord. Francken zei dat dit in Frankrijk zo is.

"De opvang van een asielzoeker kost in Frankrijk 24,8 euro per dag, in België loopt dat op tot 40 euro per dag. De begroting van Fedasil, de organisatie die de opvang organiseert, bedraagt nu al 340 miljoen euro. Ze is in twee jaar tijd met 60% gestegen. Een openbare aanbesteding zou een oplossing zijn."

Waarom de opvangcentra zo vol zitten en wat er misliep in het asielbeleid van de voorbije drie jaar leest U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW