Wathelet: "Ik mocht niet anders van Raad van State"

Wathelet: Ik mocht niet anders van Raad van State

Wathelet: "Ik mocht niet anders van Raad van State"

Print
“Ik mocht niets anders doen van de Raad van State. Het was dàt Koninklijk Besluit of helemaal geen”. Dat zei staatssecretaris voor Migratie Melchior Wathelet (cdH) vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken in reactie op kritieken van de kamerleden Theo Francken (N-VA) en Nahima Lanjri (CD&V).

Lees ook N-VA: "Regering vergemakkelijkt gezinshereniging"

Zij hadden grote problemen met een nieuw Koninklijk Besluit dat de woonstcontrole bij gezinshereniging opdoekt. Vroeger konden de gemeenten nagaan of een vreemdeling die een familielid laat overkomen wel een voldoende grote, gezonde en veilige woning heeft. Gaat het om een riant verblijf of om een kleine krottige studio, waarin vijf mensen zouden moeten gaan samenhokken? De gemeenten mochten het onderzoeken en in Vlaanderen deden ze dat ook. Ze konden een advies over de woning geven en zo eventueel de gezinshereniging blokkeren.

Maar sinds een KB van 28 september kan die controle niet meer. Het volstaat nu dat de vreemdeling een huurcontract of een eigendomsbewijs voorlegt om zijn familieleden te laten overkomen. Francken betoogde in de Kamer dat de wet op de gezinshereniging zo volledig wordt uitgehold. En ook Lanjri vond dat dit KB niet door de beugel kon.

Wathelet weerlegde de kritiek. "Er was vroeger inderdaad een andere regeling door een ander KB, maar dat werd door de Raad van State vernietigd. Ik heb dan een nieuw ontwerp-KB voorgesteld, maar ook dat vond de Raad van State niet goed. Wat uiteindelijk in het Staatsblad van 28 september verscheen, is wat mocht van de Raad van State in het kader van de lopende zaken. Het was ofwel deze beperkte controle, ofwel helemaal geen controle”.

JDW

Nu in het nieuws