Kleine aandeelhouders Nationale Bank vangen bot

Opnieuw pech voor de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België. Het hof van beroep bevestigt eerdere vonnissen van de rechtbank van koophandel van Brussel, waardoor ze geen vereffening van de reserves van de bank kunnen vragen.

jvangeyte

Deminor had op vraag van minderheidsaandeelhouders een vereffening van het reservefonds van de Nationale Bank gevraagd. Het bureau betoogde namelijk dat dit diende te worden vereffend van zodra de Nationale Bank geen bankbiljetten meer uitgaf. Volgens de juristen was dat het geval, want sinds de invoering van de euro is het emissierecht is verschoven naar de Europese Centrale Bank in Frankfurt.

Volgens de rechtbank is dat echter niet het geval. Zij is van oordeel dat de Nationale Bank nog altijd het uitgifterecht heeft, weliswaar onder auspiciën van de Europese Centrale Bank.

Voorts bekloeg Deminor zich over het feit dat er zeven jaar geleden door de Nationale Bank 235 miljoen euro werd overgemaakt aan de Belgische staat omdat dat geld niet meer nodig was om eventuele wisselkoersverliezen te dekken. Daarmee werd één aandeelhouder bevoordeeld, luidt het.

Volgens de rechtbank volgde de Nationale Bank gewoon de wet.

JVG