Veilig verkeer rond scholencluster centrum

Print
Hoboken - Er komt een zone dertig en allerlei werkzaamheden om de verkeersveiligheid van de jongeren te verhogen rond de scholencluster Oudestraat-Notelaarstraat-Kloosterstraat. Ook de fietsvoorziening in de Broydenborghlaan en het Kruispunt Oudestraat-Meerlenhoflaan wordt aangepakt.
h3>Broydenborghlaan
In de herfst wordt het wegdek vernieuwd. Het fietspad langs het park wordt terug trottoir en er komen fietssuggestiestroken. Schepen Waterschoot (CD&V) zou graag aan het kruispunt met de Krijgsbaan het toegangshekken van het park opschuiven om het voor fietsers comfortabeler te maken.

Kruispunt Oudestraat-Broydenborghlaan-Meerlenhoflaan


Hier begint de zone 30. En verkeersplateaus voor veiliger verkeer.

Scholencluster Oudestraat-Notelaarstraat-Kloosterstraat


Ter hoogte van het Hofke van Thijs wordt de parkeerstrook ingekort te voordele van een extra groot trottoir. Ook aan de kleuterschool Sint-Agnes komt er een brede trottoir.

Kloosterstraat


In 2011 wordt de straat volledig heraangelegd. Enkel richtingverkeer kan er voor zorgen dat het trottoir breder wordt; Het kruispunt met de Heidestraat vormt een poort voor de nieuwe zone 30 en zal zo worden ingericht.

Oudestraat (tussen Antwerpsesteenweg en Notelaarstraat)


Hier ook een toegangspoort voor zone 30. Er komen twee fietssuggestiestroken en men mag maar aan één kant van de straat parkeren.

Hugo Wilri
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio