Kwart gehandicapten is arm

1 op 4 personen met een handicap leeft onder de armoedegrens. Mensen met een lichte handicap hebben meer kans om arm te zijn dan wie een ernstige handicap heeft. Dat blijkt uit onderzoek naar de inkomenssituatie van personen met een handicap van de Universiteit Antwerpen.

ikerremans

Andere vaststellingen zijn dat iemand met een lichte handicap één kans op de twee heeft dat zijn inkomen lager is dan de armoedegrens. En dat, wie een handicap heeft, drie keer meer kans maakt om niet de nodige gezondheidszorgen te krijgen als iemand zonder handicap.

Bij het onderzoek werden 2.000 Vlamingen met een handicap betrokken. Er werd vastgesteld dat 30% van de mensen met een handicap besparen op naar de tandarts gaan, op bril of lenzen, een huisartsbezoek of psychische hulp. Ze besparen ook op basisbehoeften. Meer dan vier op de tien besparen op voeding, kleding, water, energie en zorg voor zichzelf en het gezin. Ook aan woonbehoeften kunnen ze niet altijd voldoen.

Te weinig aandacht

De studie gebeurde in samenwerking met de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) en Vereniging Personen met een Handicap (VFG). In het kader van het Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting willen de gehandicaptenverenigingen aandacht vestigen op het armoedebeleid voor personen met een handicap.

Het dringendst van al vinden ze het optrekken van de uitkeringen voor personen met een handicap tot aan de armoedegrens. Een volledige inkomensvervangende tegemoetkoming voor een alleenstaande bedraagt 726 euro per maand, iemand met kinderen ten laste ontvangt 968 euro, zonder kinderbijslag. Deze bedragen liggen lager dan de armoedegrens, die is vastgelegd op respectievelijk 993 en 2.085 euro.

Geraldine Dewart