Slachtoffers krijgen inzage in 'verboden' dossiers Operatie Kelk

Onderzoeksrechter Wim de Troy heeft Walter Van Steenbrugge, de advocaat van enkele slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, inzagerecht gegeven in alle "verboden" dossiers van Operatie Kelk.

ikerremans

De kamer van inbeschuldigingstelling had in twee arresten nochtans geoordeeld dat alle huiszoekingen nietig waren en geen enkel dossier en voorwerp mocht worden gebruikt.

Drie medewerkers van Van Steenbrugge doorzochten dinsdag alle in beslag genomen stukken van Operatie Kelk, waaronder de 475 dossiers van de commissie-Adriaenssens en de persoonlijke briefwisseling van kardinaal Danneels. Ook woensdag kunnen ze terecht in een beveiligde kamer van de federale politie in Brussel.

Overschrijven

Tegen de twee arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling werd cassatieberoep aangetekend. Daardoor liggen alle in beslag genomen documenten en voorwerpen nog altijd bij het gerecht, in afwachting van de behandeling van het cassatieberoep op 12 oktober.

De medewerkers mochten bij het bekijken van de documenten niets fotograferen of meenemen, maar ze konden wel informatie overschrijven.

Meer over seksueel misbruik in de Kerk en de mening van de politiek op de expertensite van John De Wit.