N-VA: "Regering vergemakkelijkt gezinshereniging"

Print

N-VA: Regering vergemakkelijkt gezinshereniging

De N-VA is boos omdat de regering de eis dat “voldoende huisvesting” verplicht is bij gezinshereniging door een Koninklijk Besluit volledig uitholt. De migratiespecialisten van de N-VA, Sarah Smeyers en Theo Francken, willen dat dit KB onmiddellijk wordt ingetrokken.

Door de wet van 2006 is gezinshereniging alleen nog maar mogelijk als de vreemdeling die iemand laat overkomen “voldoende huisvesting” heeft voor zijn familielid. Francken: “De bedoeling van die wet was huisjesmelkerij bestrijden. De gemeenten moesten controleren of de woning wel voldoende ruim, veilig en kwaliteitsvol was."

"De vreemdeling die iemand wilde laten overkomen moest een attest in die zin voorleggen. Maar die controles gebeurden alleen in Vlaanderen, niet in Brussel of Wallonië. De gemeenten mochten ook een advies geven over die woning en bij een negatief advies kon de gezinshereniging niet plaatsgrijpen. Antwerpen controleerde heel actief die woningen en gebruikte deze regeling om een migratiebeleid te voeren."

Controles verplicht

Maar nu heeft staatssecretaris voor het Migratiebeleid Melchior Wathelet (cdH) een nieuw KB laten publiceren op 28 september jl.

Francken: “Voortaan is een gewoon huurcontract of een eigendomsbewijs voldoende om iemand te laten overkomen. Een kleine studio zal nu volstaan om een grote familie te laten overkomen. De gemeenten kunnen de kwaliteit van de woningen niet meer controleren en dus geen negatieve adviezen meer formuleren. Ze kunnen daardoor ook zelf geen migratiebeleid meer voeren. Dit KB versoepelt de gezinshereniging enorm en maar liefst in een periode van lopende zaken en dat kan natuurlijk ook niet.”

N-VA wil dringend een nieuw KB met een duidelijke regeling voor de controles. Die moeten verplicht worden, want nu worden ze alleen in Vlaanderen toegepast. Ook moet duidelijk zijn dat de kwaliteitseisen voor woningen van de Gemeenschappen worden gevolgd. De partij wil voorts samenwerkingsakkoorden met de Gemeenschappen, zodat het recht op verblijf van de gezinshereniger kan worden ingetrokken als de woning niet voldoende kwaliteiten heeft.

Vandaag discussieert de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over het opvangbeleid voor asielzoekers.

Meer informatie over het huidige asiel- en migratiebeleid vindt u op de expertensite van John De Wit.

JDW

.

Nu in het nieuws