Bosniërs vandaag naar de stembus

Niet alleen Brazilië maar ook Bosnië-Herzegovina moet vandaag naar de stembus trekken.

fvangarderen

Stemmen in Bosnië is niet vanzelfsprekend. Wie zich in het stemhokje begeeft, heeft maar liefst de keuze uit 8.000 kandidaten, 39 politieke partijen, 11 coalities en 13 onafhankelijke kandidaten.

Dat heeft te maken met het Dayton Akkoord, dat in 1995 werd goedgekeurd. Dit houdt in dat de diverse bevolkingsgroepen in het land - zijnde moslims, Serven en Kroaten - elk zo veel mogelijk autonomie krijgen, met de bedoeling om etnische conflicten te voorkomen.

Concreet betekent dit dat er op alle mogelijk bestuurslagen verschillende personen moeten verkozen worden. Zo is er onder meer een roulerend presidentschap. Dat betekent dat een verkozen moslim, Serviër en Kroaat elkaar om de 8 maanden afwisselen.

Ook de Bosnische Tweede Kamer bestaat uit twee entiteiten, met name een Moslim-Kroatische Federatie (waarvoor 28 afgevaardigden gekozen moeten worden) en de Servische Republiek (14 afgevaardigden).

Verder moeten er ook kandidaten gekozen worden voor de Bosnische Eerste Kamer, dat zijn de parlementen van de zogenoemde entiteiten, en de parlementen van de kantons.

Verwacht wordt dat er weinig verschuivingen zullen zijn.