Ludo Van Campenhout stapt zelf uit Open Vld; partij blijft in meerderheid

Ludo Van Campenhout is vrijdagavond zelf uit Open Vld gestapt. De Antwerpse schepen kon niet langer meer leven met de houding van zijn partij. Hij verwijt Open Vld een gebrek aan “verantwoordelijkheid voor Antwerpen”. Van Campenhout blijft als onafhankelijke in het college zitten. Open Vld zelf heeft ondertussen laten weten dat het lid blijft van de Antwerpse meerderheid.

drombouts

“Bart Somers is een vriend en ik verwijt hem niets. Maar ik voel me bevrijd door deze beslissing”, verklaarde Van Campenhout vrijdagavond. Over zijn politieke toekomst blijft hij vaag. “N-VA, sp.a, Lijst Ludo… wie zal het zeggen?”

Het ontslag komt niet uit de lucht vallen. Ludo Van Campenhout leefde al langer in onmin met de top van zijn partij. Zijn beslissing om niet samen met de liberale fractie uit het Antwerps college te stappen is hem bijzonder kwalijk genomen.

"Van Campenhout de facto al buiten"

Het partijbestuur van Open Vld Groot-Antwerpen is zaterdagochtend overeengekomen dat ze lid blijven van de Antwerpse meerderheid. Ze doen dat nadat ze garanties hebben gekregen van de coalitiepartners.

Onder meer Somers, die als bemiddelaar in het Antwerpse conflict moest optreden, lokaal voorzitter Axel Polis en gemeenteraadslid Annick De Ridder waren aanwezig op het overleg.

"Ludo Van Campenhout stond al maanden de facto buiten de partij en heeft dat nu ook ingezien door zelf zijn conclusies te trekken", reageert Polis.

"Open Vld Groot-Antwerpen betreurt dit verlies, maar verkiest duidelijkheid boven verder werken met een mandataris die toch al uitgemaakt had de partij te verlaten", besluit de lokale voorzitter.

Garanties

Over de garanties had Polis het volgende te zeggen: "De belastingen voor de Antwerpenaar zullen niet stijgen tot 2018 en de concurrentiepositie van de haven zal niet in gedrang komen doordat ook de havenrechten niet zullen stijgen".

De stad Antwerpen zal de doorgeschoven investeringen realiseren met klassieke financieringsinstrumenten - 102 miljoen euro goedkoper dan de formule van BAM - en in eigen beheer. "Daardoor daalt de factuur voor de Antwerpse stadskas tot maximaal 61,5 miljoen euro", licht Polis toe.

Open Vld eist ook dat de Vlaamse regering de meerkost zal dragen. De bijdrage van de stad moet dus onder gesloten enveloppe zijn.

"Luc Bungeneers heeft de afgelopen tien jaar als schepen voor Financiën van gezonde Antwerpse stadsfinanciën zijn levenswerk gemaakt. De garanties die nu op tafel liggen, verzekeren dat zijn inspanningen de volgende jaren niet verloren zullen gaan", aldus nog Polis.

Partijstructuur

Open Vld Groot-Antwerpen heeft zaterdagochtend ook beslist dat ze het partijbestuur zal aanpassen. Er komt een nieuw dagelijks bestuur waarin de afdelingsvoorzitter, de schepen, gemeenteraadsleden en nationale mandatarissen zullen zetelen.

"Voor het einde van dit jaar zal het bestuur van Open Vld Groot-Antwerpen, op voorstel van het dagelijks bestuur, beslissen in welke formule en op welke wijze ze naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zullen gaan", verduidelijkte Polis de beslissing.

"Ten laatste voor de zomer van 2011 duidt de Antwerpse Open Vld haar politieke lijsttrekker aan die dan de politieke leiding neemt. Tot dat moment neemt de afdelingsvoorzitter in nauw overleg met het dagelijks bestuur deze rol waar."