Inkomen boer en tuinder stijgt met 40%

Mochten alle Vlaamse boeren op één boerderij werken, dan zou hun inkomen dit jaar met liefst 40% stijgen. Daarmee herstellen ze zich wat. De voorbije twee jaar ging hun inkomen er nog met 50% op achteruit.

jvangeyte

De Boerenbond gaat in zijn berekening uit van de nationale boerderij. Dat houdt in dat men doet alsof alle Vlaamse boeren en tuinder op één bedrijf gewerkt zouden hebben.

De inkomsten van de boeren stegen de voorbije maanden met 10,4%. De hogere prijzen compenseerden immers de lagere oogsten. Hun directe kosten namen evenwel ook met 8% toe. Per slot van rekening gaf hen dat niettemin iets meer marge.

Bovendien profiteren ze van een statistisch effect. Het aantal tewerkgestelde personen in de sector daalde met 3,7%. Daardoor moet het batig saldo over minder mensen worden gedeeld.

Varkenshouderij

Uiteraard zijn er grote verschillen tussen de diverse land- en tuinbouwsectoren. Zo blijft de varkenshouderij in een zware crisis. Hier blijven de prijzen laag, terwijl de kosten van veevoeder de pan uitrijzen.

Herstel

Toch kan er algemeen van een herstel worden gesproken. Al is dit maar een gedeeltelijk soelaas. Zo raamt de Boerenbond dat het inkomen van 2010 nog 24% onder het gemiddelde inkomen van 2003-2007 zal liggen.

JVG

Vastgoed

Jobs in de regio