De Wever (N-VA): "Extra factuur voor Antwerpen is spijtige zaak"

N-VA-voorzitter Bart De Wever is verheugd dat de Vlaamse regering een beslissing genomen heeft in het Oosterweeldossier. Volgens De Wever waren de tunnels politiek de enige mogelijkheid. "De N-VA is verheugd dat hiermee een einde komt aan een slepend verhaal dat op cruciale momenten mismeesterd werd."

wverhaert

N-VA heeft met zijn voorkeur voor een Lange Wapperbrug uiteindelijk het onderspit moeten delven. De Vlaamse regering nam in april een dubbelbesluit: ze koos voor tunnels als die even snel realiseerbaar en niet duurder zijn dan een brug.

"De tunnels bleken uiteindelijk 352 miljoen euro duurder. Toch bleek het politiek onmogelijk om de keuze voor de brug te maken. Deze keuze zou immers tot een politieke impasse leiden die de instorting van het hele mobiliteitsplan in en rond Antwerpen in zich zou dragen. Dat de stad Antwerpen de meerkost van de tunnels voor zich neemt, is dan ook de enige politieke oplossing gebleken. Dit is voor Antwerpen een spijtige zaak", aldus De Wever.

De N-VA-voorzitter vindt het wel positief dat de stad Antwerpen een "bindend engagement" opgenomen heeft.

De Wever wijst erop dat het Masterplan 2020 op voorstel van zijn partij evenwichtiger gemaakt werd, met het doortrekken van de A102 in de richting van de E19 via een ondertunneling.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER