1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Oosterweel gaat definitief ondergronds

Antwerpen krijgt een tunnel en geen brug. "We wilden niet per se de Lange Wapper door het strot van de Antwerpenaar duwen", verklaarde Vlaams minister-president Kris Peeters woensdagavond tijdens een persconferentie. De Antwerpse haven en het stadsbestuur zullen opdraaien voor de meerkosten die de tunnel met zich meebrengt. Er zal ook tol geheven worden om het project te financieren.

ikerremans

De tunnel heeft een meerkost van 352 miljoen euro. De hogere kostprijs wordt gecompenseerd door een aantal investeringen die door de stad Antwerpen en het havenbedrijf gedragen worden. De gebruiker van het nieuwe tracé zorgt voor de financiering via tolheffing. "De Antwerpenaar zal niet moeten opdraaien voor de extra kosten", aldus Peeters.

Lees ook: Janssens: "70.000 Antwerpenaren worden hier beter van" Berx: "Werken moeten zo snel mogelijk van start gaan" "Janssens wint, stad verliest" De Wever: "Extra factuur is spijtige zaak" "De doodsteek voor A'pen als woonstad" Wouter Beke: "Oplossing verzoent mobiliteit en leefbaarheid" "Vlaamse regering negeert uitslag referendum" Touring: "25 jaar te laat, maar beter laat dan nooit"

Stad betaalt

Zeventig miljoen euro wordt gewonnen doordat het Mexico-eiland aan het Eilandje kan ontwikkeld worden. Dat zou niet zo zijn met de Lange Wapper, die over het gebied zou lopen.

Er komt ook een nieuw plein ter hoogte van het Sportpaleis, dat zal bekostigd worden door de stad. Kostprijs: 13 miljoen euro.

Voor een bedrag van 85 miljoen euro zullen nutsleidingen worden aangelegd waar niet de Vlaamse regering, maar de stad voor zal opdraaien.

Haven betaalt

Niet de Vlaamse regering, maar de haven bekostigt de realisatie van het bouwdok. Ook de Kaaimuren worden in het akkoord betrokken. Voor een bedrag van 84 miljoen euro zal de bouw ervan bekostigd worden door de haven.

Er werd eveneens beslist om binnen het Masterplan 2020 een ondertunnelde verbinding prioritair te realiseren onder de huidige R11, tussen het knooppunt Wommelgem en de E19.

De wegen die gelegen zijn binnen de Ring worden overgedragen aan Antwerpen. Dat besliste Hilde Crevits.

Herlees de persconferentie:

Volg de persconferentie over de Oosterweelverbinding

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft dan toch na veel gepalaver de moeilijke Oosterweelknoop kunnen ontwarren. Aangezien Peeters geen herschikking van zijn regering wil, sp.a hardnekkig weigert om de brug te accepteren en N-VA-kopman Bart De Wever altijd heeft verklaard dat hij niet getrouwd is met de brug, was dit de meest evidente uitkomst.

N-VA bekwam dan weer dat de Vlaamse regering niet moet opdraaien voor de meerkosten van de tunnelconstructie. Die worden verhaald op het budget van het stadsbestuur en dat van de Antwerpse haven. Daarover werd woensdag nog urenlang onderhandeld. De Lange Wapper is dus definitief dood en begraven.

Na vijftien jaar gekibbel, gediscussieer, overleg en studie lijkt er dus een definitieve beslissing gevallen in het ingewikkelde Antwerpse mobiliteitsdossier, maar zeker is dat nooit. Ongetwijfeld zullen de actiegroepen, die rabiaat gekant zijn tegen het BAM-tracé, zich nog roeren en er zal nog heel wat concreet studiewerk moeten geschieden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER