Oosterweel bereikt kookpunt: Tunnel, brug of paperclip?

Het Oosterweeldebat zorgt op dit eigenste moment voor hoogspanning in de Vlaamse regering. Uiterlijk op 27 september wil Vlaams-minister president een definitieve beslissing bekend maken en dus vindt er dezer dagen druk overleg plaats. N-VA en sp.a liggen momenteel zwaar in de clinch met elkaar.

jrosquin

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zegt dat hij met zijn regering "hard zal doorwerken om tot een goede besluitvorming te komen in het Oosterweeldossier". Uiterlijk op 27 september, de dag waarop Peeters zijn Septemberverklaring aflegt in het Vlaams parlement, moet er een oplossing op tafel liggen. Peeters reageert daarmee op berichten dat de interne spanningen in zijn regering oplopen in het zicht van de landing rond het Oosterweeldossier.

Paperclip-scenario

Op korte termijn zal dus duidelijk worden of de Vlaamse regering kiest voor het BAM-tracé met de Lange Wapper, of het tracé met de tunnels. Gazet van Antwerpen bracht vrijdag dat er nog een derde optie op tafel ligt, namelijk de 'paperclip'-oplossing. Dat zou een combinatie zijn van brug en tunnels, waarbij de Lange Wapper alleen nog boven de Antwerpse dokken komt en daarna overgaat in een tunnelsleuf richting Sportpaleis.

Die optie wijst er op dat zowel de voorstanders van een viaduct (N-VA) en de voorstanders van de tunnels (sp.a) nog steeds op zoek zijn naar een elegante oplossing, waarbij niemand gezichtsverlies moet leiden.

Lees ook: Ademloos: "Paperclip is spinning van de N-VA" en ook: "Paperclip" is nieuwe variant met tunnel en brug

N-VA lijkt het voorstel wel genegen, maar sp.a zou het scenario afwijzen omdat het buiten het kader van het dubbelbesluit valt.

Voor het paperclipscenario zou alvast een nieuw milieueffectenrapport (MER) nodig zijn. Die procedure zou volgens sommigen voor vertraging kunnen zorgen. Maar volgens de N-VA kan in die periode al wel gestart worden met de bouw van de brug.

Kostprijs

Algemeen wordt verwacht dat de knoop in de eerste helft van volgende week zal worden doorgehakt. Uit topoverleg donderdag bleek dat vooral de kloof tussen N-VA en sp.a groot blijft. Grootste knelpunt blijkt de kostprijs van beide scenario's.

Zo is bij N-VA te horen dat de tunneloplossing 430 miljoen euro duurder is, terwijl volgens sp.a zelf sprake zou zijn van 220 à 230 miljoen euro.

Omdat sp.a blijkbaar blijft vasthouden aan een tunnel en de N-VA aan een brug, wordt in de richting van de CD&V gekeken. Sommigen verwachten dat Peeters zelf met een ultiem voorstel komt.

Liberalen aan boord?

Het scenario waarbij de liberalen op Vlaams niveau aan boord zouden gehaald worden, wordt intussen uit verschillende kanten afgeschoten. Ook een N-VA-bron noemt die piste nu "weinig realistisch".

Vastgoed

Jobs in de regio