Pastoor-deken start petitie voor meer gevloek

Priester-deken Pierre De Vidts uit Hamme start met een petitie voor meer transparantie én boosheid in de Kerk. “Wij moeten durven te vloeken.”

jrosquin

Met zijn petitie hoopt hij dat de kerkverantwoordelijken krachtdadiger zullen optreden. “Ik hoor heel veel verdriet en boosheid bij de vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor hun parochie. Heb jij al gevloekt?, vroeg iemand me vanmorgen. Ja, ik heb al gevloekt van colère en verdriet. Vloeken is geen zonde. In de Bijbel staan er zelfs vloekpsalmen en Jezus heeft ook gevloekt aan het kruis.”

“Ik twijfel er niet aan dat onze aartsbisschop Léonard een goed man is. Maar toen ik hem maandag op die persconferentie bezighoorde, dan klonk het weer allemaal zo braaf. Van mij mag Léonard gerust eens vloeken op televisie. Maar die bisschoppen durven dat precies niet. Uit schrik dat de paus kwaad zou zijn? Ik denk dat God nu ook kwaad is.”

De priester zal zijn petitievoorstel voorleggen aan de priesterraad van het bisdom Gent en hoopt dat nog meer priesters zich zullen roeren. De Vidts vindt ook dat er een fonds moet komen om de therapie van de slachtoffers te betalen.

KMa

Vastgoed

Jobs in de regio