AB InBev wil 240 jobs schrappen

AB InBev wil 240 jobs schrappen

AB InBev wil 240 jobs schrappen

Print
Brouwer AB InBev wil besparen op de diensten die toeleveren aan de horeca omdat er steeds minder bier via dat kanaal wordt verkocht. Ook de administratie zou goedkoper moeten. Volgens de bonden komen de voorstellen neer op het schrappen van 240 banen.

Een paar maanden geleden slaagden de vakbonden er nog in om via een volgehouden staking de directie van AB InBev ertoe te bewegen een besparingsplan - met 263 banen op de tocht - in te trekken. Voorwaarde was wel dat men opnieuw rond de tafel zou gaan zitten om de toestand te bespreken.

AB InBev gaf vandaag aan de vakbonden een nieuw overzicht van de marktevoluties. Daarbij kwam de vinger te liggen op de arbeidsintesieve activiteiten die rechtstreeks getroffen worden door de terugval in de horeca. Voorts liet de directie weten hoe ze de administratie en ondersteunende diensten wil afslanken.

"De middelen die zo vrijkomen, kunnen we opnieuw investeren in de markt", zegt AB InBev.

De vakbonden gaan de voorstellen nu voorleggen aan hun achterban. Tegen begin oktober moeten ze een antwoord geven aan de directie.

JVG

Nu in het nieuws