Vlaamse kleuterschooltjes tellen meer leerlingen

Vlaamse kleuterschooltjes tellen meer leerlingen

Vlaamse kleuterschooltjes tellen meer leerlingen

Print
In alle Vlaamse onderwijsnetten zijn er dit jaar meer kleutertjes ingeschreven. Dat blijkt uit de eerste leerlingencijfers.

Het VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) telt bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 136.875 kleuters. Dat is een stijging van 1,84 procent in vergelijking met vorig jaar.

In het OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) neemt het aantal kleuters toe tot 52.852 (+ 1,95 procent), in GO! (Vlaams Gemeenschapsonderwijs) tot 32.314 (+2,85 procent).

Alleen in het katholieke onderwijs dalen de leerlingenaantallen op basisscholen. In scholen van het OVSG en GO! spreken ze van een lichte stijging.

Wat het secundaire onderwijs betreft, noteren alle netten een daling van het aantal leerlingen.

.

Nu in het nieuws