CD&V wil parlementaire commissie seksueel misbruik in Senaat

CD&V wil parlementaire commissie seksueel misbruik in Senaat

CD&V wil parlementaire commissie seksueel misbruik in Senaat

Print
CD&V wil in de Senaat een Gemengde Parlementaire Commissie oprichten over seksueel misbruik in alle gezagsrelaties. Dat besluit de partij uit het rapport van de Commissie-Adriaenssens. Ze stelde haar plan voor in Kortrijk.

CD&V wil de thematiek dus ruimer zien dan seksueel misbruik in de Kerk alleen. Deze Bijzondere Gemengde Commissie moet nagaan hoe seksueel misbruik in gezagsrelaties kan worden voorkomen en hoe de slachtoffers kunnen worden begeleid en beschermd. Ze moet ook bestuderen hoe justitie dit probleem efficiënter kan opsporen en aanpakken.

Hoe verhouden de hulpverleners zich tot justitie? Welke problemen zijn er met het beroepsgeheim? Hoe verhoudt dit beroepsgeheim zich tot het “schuldig verzuim”? Hoe kan de slachtofferhulp beter afgestemd worden op het beleid naar de daders? Wanneer moet seksueel misbruik verjaren? Dat zijn de vragen die de Commissie zich moet stellen.

In zo’n bijzondere gemengde commissie moeten zowel leden het federale parlement als van de Gemeenschappen zetelen. De commissie moet zich laten bijstaan door psychologen, deskundigen en hulpverleners.

Eed

CD&V wil liever geen gewone parlementaire onderzoekscommissie omdat die de lopende gerechtelijke onderzoeken kan doorkruisen en omdat slachtoffers dan misschien gedwongen worden om onder eed pijnlijke verklaringen af te leggen.

Meer over het rapport van de Commissie-Adriaenssens vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

MEEST RECENT