Noordboulevard komt er

De Noordboulevard wordt één van de zes belangrijke bereikbaarheidsassen van Turnhout. Het alternatief van de kanaalboulevard is afgeschoten. De werkzaamheden zouden over een jaar al kunnen starten.

jrosquin

De Noordboulevard, officieel de Hertog Hendrik I-lei, is de verbinding tussen de Koningin Elisabethlei en de Guldensporenlei. Ondanks hevig protest komt de weg er. De stad Turnhout heeft een bouwaanvraag ingediend. Niet om subsidies vast te krijgen voor een eventuele aanleg, maar wel degelijk om het plan uit te voeren.

“Uit ons verkeersmodel is nog maar eens gebleken dat de Noordboulevard de beste oplossing is”, zegt schepen van mobiliteit Dimitri Gevers (sp.a). “De plannen liggen in principe klaar om aanbesteed te worden, maar we moeten uiteraard eerst nog het openbaar onderzoek afwachten (tot 30 september, red.). De vergunning kan er in het beste geval zijn over een vijftal maanden. De aanbesteding zal ongeveer evenveel tijd in beslag nemen. In principe zouden de werkzaamheden dus relatief snel kunnen starten.”

Over twee weken start ook het openbaar onderzoek voor de fietsbrug over het kanaal. Dat is de verbinding tussen het Bels Lijntje en het fietspad dat naast de Hertog Hendrik I-lei komt te liggen. Beide dossiers zullen samen aanbesteed en uitgevoerd worden. De kostprijs van beide projecten samen wordt geraamd op 4 miljoen euro.

Hevig protest

De plannen voor de Hertog Hendrik I-lei hebben al tot veelvuldig protest geleid in de omgeving van deHollandsestraat. Daar zien ze die drukke verkeersader niet zitten. Bewoner Jean-Pierre Maes van buurtwerking De Gulden Vellekens is niet gelukkig.

“We gaan zeker een duidelijk én gefundeerd bezwaarschrift indienen. We zullen ook massaal naar de geplande infovergadering trekken. Het leeft nog steeds erg in onze buurt. Dat hebben we gemerkt toen we onlangs van deur tot deur gingen om lootjes te verkopen. Iedereen vroeg naar de stand van zaken. We vragen ons ook af waarom wij in de Hollandsestraat geen aangetekend schrijven hebben gekregen over het openbaar onderzoek en andere straten wel. Wettelijk gezien is dat verplicht. Mogelijk gaat het alleen om een vertraging, maar je zou bijna iets anders beginnen te denken.”

Volgens de stad is dat aangetekend schrijven onderweg naar de Hollandsestraat, maar heeft het inderdaad vertraging opgelopen.

Toon VerHeijen, Marian Michielsen

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners