Dertigste Gordel mogelijk laatste

Nu zondag vindt de dertigste editie van de Gordel plaats, en het is goed mogelijk dat het ook de laatste wordt. "Als er een globaal communautair akkoord komt, hoeft het voor mij niet meer", zegt Carla Galle, administrateurgeneraal bij het organiserende Bloso.

kscherpenberg

Met andere woorden: als de politieke onderhandelaars in hun opzet slagen, betekent dat waarschijnlijk het einde van de jaarlijkse fiets- en wandelhappening in de Vlaamse rand rond Brussel, met gemiddeld 80.000 deelnemers.

"Zeker, de Gordel is ook een puur sportief gebeuren en een gezinshappening met muziek. Maar hij is ook onlosmakelijk verbonden met het Vlaamse engagement in de randgemeenten", zegt Carla Galle. "Als de politieke partijen een akkoord bereiken, is het niet aan een sportadministratie als Bloso om daar nog verder actie rond te voeren. Dan zou het ook niet meer dat unieke evenement zijn."

Ambtenaren

De baas van Bloso ziet niet meteen anderen in staat om de organisatie over te nemen. "We hebben het al die jaren in goede banen kunnen leiden. Dat is niet niks." Een en ander belooft tot pittige discussies te zullen leiden. Eric Van Rompuy (CD&V) bijvoorbeeld vindt dat de Gordel moet blijven bestaan. Hij wijst op de toestroom van EU-ambtenaren die, na de Franstaligen, de Vlaamse gemeenschap in de rand wegdrukken.

En Anne Sobrie, schepen in Sint-Genesius-Rode, meent dat het Vlaamse karakter van de rand blijvende ondersteuning uit de rest van Vlaanderen verdient.

DH

Vastgoed

Jobs in de regio