Commissie-Adriaenssens krijgt opvolger

Op 13 september stelt de Bisschoppenconferentie van België tijdens een persconferentie de opvolger van de commissie-Adriaenssens voor. Onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens behandelde die commissie dossiers van kindermisbruik door geestelijken. Ze werd opgedoekt na 'Operatie Kelk'.

Eind juni vonden er huiszoekingen plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen, in de woning van kardinaal Danneels en bij de commissie-Adriaenssens in Leuven. In totaal werden er op 24 juni 475 misbruikdossiers in beslag genomen. De leden van de commissie dienden vervolgens hun ontslag in.

"Peter Adriaenssens heeft zeer goed werk geleverd en genoot veel geloofwaardigheid", liet minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) eerder al weten. "Het zou zeer goed zijn dat hij, indien mogelijk, opnieuw een binnenkerkelijke commissie zou leiden. Die moet er hoe dan ook komen. De Kerk moet intern verantwoordelijkheid blijven opnemen", aldus de politicus. Peter Adriaenssens zal echter wellicht niet opnieuw deel uitmaken van de opvolger van de commissie.

Aartsbisschop André-Joseph Léonard, de Luikse bisschop Guy Harpigny en Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, zullen op maandag 13 september aanwezig zijn bij de voorstelling van het nieuwe initiatief.

Nu in het nieuws