Londers bezorgd over mogelijke regionalisering Justitie

Ghislain Londers, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, maakt zich zorgen over de regionalisering van een aantal aspecten van Justitie. Dat zei hij in zijn speech naar aanleiding van de opening van het nieuwe gerechtelijk jaar.

Over de inhoud van de preformatiegesprekken raakt maar weinig bekend. Wel staat het volgens Londers vast dat Justitie niet zal ontsnappen aan de belangrijke institutionele hervormingen.

De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie heeft daarbij zijn bedenkingen. Hij waarschuwt dat een zekere symmetrie tussen de verschillende gewesten zou moeten behouden worden. De regionalisering zou op zich ook geen doel moeten zijn, wel een middel om de werking van justitie voor de rechtszoekende te verbeteren, klonk het.

Londers besloot met de oproep dat de regionaliseringsoperatie niet al te veel personeels- of materiële middelen mag opslorpen. De normale werking van de instellingen mag naar verluidt niet in gedrang komen.

Nu in het nieuws