Steenbakkerij in Tielrode verdwijnt

De steenbakkerij AMT in de Gentstraat in Tielrode wordt gesloopt. Eind september moet alles plat liggen. Wat er met het domein gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Projectontwikkelaars hebben interesse.

lsmets

De steenbakkerij AMT staat al enkele jaren leeg. “Wij zouden nu een torenhoog bedrag aan leegstandheffing moeten betalen”, legt eigenaar Michel Verhaert uit. “In juni zijn de afbraakwerkzaamheden begonnen en tegen eind september zou alles plat moeten liggen, met uitzondering van de schouw. Die vormt mijns inziens het mooiste onderdeel van de steenbakkerij.”

Deze grote bakstenen schouw zal het enige stukje industrieel erfgoed zijn, dat van de steenbakkerij bewaard blijft. “Net zoals de kraan op de Boelwerf”, maakt Verhaert de vergelijking.

De toekomst van dit terrein, dat een oppervlakte van ongeveer acht hectare heeft, ligt nog niet vast. Het gebied is ingekleurd als industriezone, maar vanuit verscheidene hoeken wordt geopperd om het gebied om te vormen tot woonzone.

Verkavelen

“Wij stellen voor om het terrein te verkavelen”, oppert Koen De Clercq, voorzitter van de Bouwmaatschappij en initiatiefnemer van een protestactie tegen een verkaveling in de Tielroodse Paardenpolder. “In ruil daarvoor kan de Paardenpolder weer worden ingekleurd als valleigebied.”

“Het ligt niet voor de hand om het gebied van de steenbakkerij te gaan omvormen naar woonzone”, zegt Freddy Verbeke, schepen van Ruimtelijke Ordening (CD&V). “De vraag is of die industriegrond moet gecompenseerd worden en zo ja, waar. Zo zijn we gemakkelijk al vele jaren verder.”

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Verscheidene projectontwikkelaars hebben hun oog al laten vallen op Tielrode en er zouden zelfs aanvragen voor in totaal ongeveer 700 nieuwe woningen in deze gemeente op tafel liggen.

Door de complexiteit van de materie werd vorig jaar beslist om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Tielrode te laten opmaken, dat alles in kaart brengt. “Binnen een jaar of twee zullen wij pas alles in detail kunnen bekijken”, meent Verbeke.

Ilse Prinsen

Foto Joris Herregods

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio