Eén op de vijf bewoners voelt zich Deurnenaar

Ruim 18 procent van de inwoners van Deurne voelt zich Deurnenaar. De Deurnenaars hebben meer vertrouwen in hun districtsbestuur dan in het stadsbestuur.

De cijfers komen uit het onderzoek ‘Focus op Deurne’ van de universiteit Antwerpen. De studie gebeurt in opdracht van het Deurnese districtsbestuur. “Dit onderzoek geeft ons een beeld van hoe de bewoners zich voelen in het district”, zegt Deurnes districtsburgemeester Frank Geudens (sp.a).

STANDPUNT: 'Deurne-gevoel maakt ons wijzer'

De eindconclusie is dat het vertrouwen en de tevredenheid in het districtsbestuur relatief hoog is. “Wel opmerkelijk is dat 49 procent van de Deurnenaars die ‘nooit of zelden’ iets verneemt over de districtsraad tevreden tot heel tevreden is over de dienstverlening van het district”, zegt professor Peter Thijssen.

“Mensen willen dat het bestuur zijn werk doet en ze willen er verder niets mee te maken hebben.”

“Een groot deel van de inwoners voelt zich gedeeltelijk of volledig Deurnenaar”, zegt Thijssen. “Daar moet in de communicatie rekening mee gehouden worden.”

Identiteit

Bijna één op de vijf (18,4%) Deurnenaars voelt zich vooral of uitsluitend Deurnenaar. Dit zijn vooral mensen die ruim veertig jaar in het district wonen. 45,4 procent voelt zich evenveel Antwerpenaar als Deurnenaar. Hoger opgeleiden voelen zich meer Antwerpenaar.

Vertrouwen

Iets meer dan één op de vijf (22%) Deurnenaars zegt veel vertrouwen te hebben in de districtsraad. Dat is zes procent meer dan het vertrouwen in de gemeenteraad. Zes op de tien heeft geen uitgesproken mening. 18,4 procent heeft heel weinig vertrouwen in het districtsbestuur.

Dienstverlening

Bijna zes op de tien (56,4%) Deurnenaars is tevreden tot heel tevreden met de dienstverlening van het district. Slechts 38,5 procent zegt tevreden te zijn over de dienstverlening van de stad. 5,5 procent is heel ontevreden over de Deurnese en 12,5 procent over stedelijke dienstverlening.

SVW

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio