1/2

Games moeten leerstof opfleuren

Kinderen willen graag zinvollere leerstof krijgen in de klas. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet hoopt aan die wens van de jongeren tegemoet te komen door games in het klaslokaal te introduceren.

Een rondvraag van de Scholierenkoepel (VSK), waarbij 4.

000 scholieren aan de tand werden gevoeld, wees aan dat de schoolgaande jeugd graag "zinvolle leerstof" voorgeschoteld zou krijgen. "Leerlingen zouden de les veel aangenamer vinden als ze er dingen leren die ze later nog nodig hebben en nog kunnen gebruiken", aldus VSK-voorzitter Timur Michelashvili.

Smet heeft oren naar het voorstel. "De scholieren van tegenwoordig zijn in hun vrije tijd bezig met internet, met games, met televisie. Het is een omgeving vol prikkels, maar in de klas zie je soms het andere uiterste." Daarom spoort hij scholen aan om die leefwereld ook in de klaslokalen te krijgen.

De man denkt bijvoorbeeld aan het introduceren van games in het onderwijs. "Want je kan die ook gebruiken om te leren, er bestaan bijvoorbeeld wiskundegames", klinkt het nog in de Corelio-kranten

NIET TE MISSEN