Protest bewoners Zaatlaan

Print
Hoboken - Het 'groene bedrijf' maakt windmolens maar verpest ons milieu zeggen bewoners van de Zaatlaan. Ze zijn overlast grondig beu.
Het bedrijf Smulders, actief op de oude site van de Hobokense scheepswerf Cockerill Yards maakt een bij uitstek 'groen product': windmolens. Maar volgens de omwonenden in de Zaatlaan verpest die productie hun leefmilieu al lang onnoemelijk. Het bedrijf zegt haar best te doen. De milieu-inspectie houdt verscherpt toezicht.

"Als je van de veerboot van linkeroever één voet aan wal zet dan ruik je de verfstank al dadelijk. Welkom in Hoboken" zegt een buurtbewoner uit de Zaatlaan sarcastisch". Ze zijn de geurhinder en de lawaaioverlast grondig beu, maar "het is vechten tegen de bierkaai".

In 2007 vroeg het internationaal bedrijf Smulders een milieuvergunning klasse 1 om metalen funderingen voor windmolens te fabriceren op de site van de voormalige scheepswerf in Hoboken. Er kwamen bijna 300 bezwaarschriften binnen en ook de stad Antwerpen gaf toen een negatief advies. Maar de provincie gaf groen licht voor Smulders. "Toen begon voor ons de miserie met verfstank en lawaai".

Hugo Wilri
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio