Kampenhout kort

Print
Kampenhout - Foto's. De cultuurdienst zoekt oude foto's van Kampenhout-Sas en omgeving. Dit voor de organisatie van de open Monumentendag in september. Info op 016-65.99.72.
Tentoonstelling. De jaarlijkse tentoonstelling van zeven lokale kunstenaars kent een groeiend succes. Dit kwamen er maar liefst 400 bezoekers afgezakt naar de exporuimte in het OCMW-gebouw.

Oudste inwoner. De oudste inwoner van Kampenhout is Justina Maria Roeckx. Zij blies in april 103 kaarsjes uit, is afkomstig van Berg en verblijft in rusthuis Molensteen in het centrum van Kampenhout.

Fair Trade. De gemeenteraad keurde de resulutie goed om van Kampenhout een Fair Trade gemeente te maken. Over 5 jaar wil het bestuur dit doel behalen.

FCS-papier. Kampenhout slaagt al in een eerste doelstelling om een fair trade label te krijgen. Zijn diensten stapten over op het gebruik van het FCS-papier.

Koffie. De gemeente schenkt fairtrade koffie en kiest voortaan voor duurzame en eerlijke voedingsproducten. Het doel is om gedurende 5 jaar nog andere aanpassingen door te voeren en zo een echte Fair Trade Gemeente te worden.

Stuurgroep. Een stuurgroep onderzoekt of de bevolking ook begaan is met fair trade. Zo wil het bestuur onderzoeken of er in Kampenhout voldoende draagvlak is voor het project om van Kampenhout een Fair Trade Gemeente te maken.

Dienstreglement. De openbare bibliotheek wijzigde vanaf juli haar dienstreglement. De uitleentermijnen en openingstijden werden gewijzigd.

Sociale woningen. De zes sociale woningen die gebouwd worden in het Bukenhof vormen de aanzet van een nieuw doel. De gemeente wil tegen 2020 39 sociale koopwoningen realiseren.

Bib aan huis. Bib aan huis is een nieuw project van de openbare bibliotheek. Het is een dienstverlening naar minder mobiele lezers die nu de bestelde boeken thuisbezorgd krijgen door een bibliotheekmedewerker.

Bibliotheekservice. Mindervaliden, langdurig zieken en bejaarden vormen de doelgroep van de thuisbezorgingsdienst van de bibliotheek. Voor hen is de service gratis. Het leengeld blijft ongewijzigd.

Verlengen. Leden van de bibliotheek kunnen sinds 1 juli hun werken telefonisch verlengen. Wie dit aan de balie doet krijgt er 28 leendagen bij. Telefonisch wordt de nieuwe uitleentermijn beperkt tot 7 dagen.

Het Klimtouw. Lagere school Het Klimtouw kreeg een nieuw logo. Dit werd getoond op het schoolfeest dat op het einde van het schooljaar plaatsvond. Het logo werd bevestigd op de voorgevel en plechtig ingehuldigd.

Seniorenfeest. Er zijn kaarten te koop voor het seniorenfeest van 16 september in de sporthal in de Zeypestraat. Wie wil genieten van het showprogramma en een warme maaltijd, betaalt 12 euro, wie alleen voor de show komt, betaalt 5 euro. Reservaties op 016-65.99.41.

Dodentocht. Jos Hennes stapt dit jaar voor de laatste keer mee in de Dodentocht. Hij roept mensen op om hem te sponsoren. Het geld schenkt hij aan opvanghuis 't Sleutelke en AN-BN. Als hij niet slaagt in zijn missie stort hij het geld terug. Steunen kan op 734-1363424-01. www.sleutelke.be.

Iris Rits

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio