Bonheiden kort

Print
Bonheiden - Handtassen. Tot eind augustus stelt de bibliotheek bijzondere handtassen tentoon. Het zijn creaties van Cathy Bruschini en Kristel Mareels die gemaakt zijn van oude tijdschriften. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de gewone openingsuren van de bibliotheek.
Uitgaven. De personeelskosten nemen de grootste hap uit het gemeentelijk budget. Bonheiden geeft werk aan 103 voltijdse krachten. De uitbetaling van hun inkomens bedraagt 6 373 794 euro.

Overdrachten. De overdrachten aan het OCMW, de politiezone Bodukap en de Mechelse brandweer zijn samengeteld goed voor 3 525 216 euro uit het gemeentelijke budget.

Vrije tijd. De werking van de vzw Krankhoeve en vzw Berentrode drijven op 504 563 euro uit het gemeentelijk budget.

Werkingskosten. De gemeente besteedt een vierde van het gemeentelijk budget aan werkingskosten. Het onderhoud van de gemeentewegen kost 116000 euro, de openbare verlichting kost 210 000 euro. De afvalophaling vraagt 488 500 euro en de exploitatie van het containerpark 336 694 euro.

Schulden. De gemeentelijke schuld bedraagt 1 024 088 euro. Daarin zit 718 570 euro voor de periodieke aflossingen van de gemeenteleningen en 303 584 euro aan intresten vervat.

Openstaande schuld. Op 1 januari 2011 heeft de gemeente nog 6 901 892 euro schuld open staan bij de bank. Dat is een ronde 470 euro per inwoner.

Ontvangsten. De gemeentelijke ontvangsten voor 2010 bedragen 15 241 409. Het grootste deel hiervan zijn overdrachten. 91% van dit bedrag komt voort uit subsidies, tussenkomsten en ontvangsten uit belastingen.

Schuldontvangsten. De schuldontvangsten bedragen 603 864 euro. Daarin zit o.a. 252 700 euro die Iverlek aan de gemeente betaalt voor de electriciteitsactiviteiten op het grondgebied.

Prestatieontvangsten. De totaalsom van bijdragen die inwoners betalen bij het beroep doen op de gemeentelijke diensten bedraagt 772 970 euro.

Budget 2010. Het budget 2010 sluit met een saldo van 698 470 euro. Dit bedrag zal aangewend worden voor de financiering van de investeringen.

Sint-Martinus. De gemeente investeert in de aankoop van zaal Sint-Martinus in Rijmenam en voorziet hiervoor 263 000 euro in het investeringsbudget.

Riolering. De gemeente voorziet 230 000 euro in het investeringsbudget om de renovatie van de riolering in de Olmenlaan en de Esdoornlaan en omgeving te realiseren.

Veegmachine. De gemeente heeft een nieuwe veegmachine nodig. Hiervoor wordt 125 000 euro gereserveerd in het budget.

Verlichting. De gemeente wil het energieverbruik van de openbare verlichting zien dalen. Deze ingreep vraagt om 124 500 euro investeringsbudget.

Laatste subsidies. De gemeente keert dit jaar voor het laatst premies uit voor het plaatsen van fotovoltaïsche installaties. Aanvragen voor een subsidie moeten uiterlijk 30 november ingediend worden. De facturen mogen als uiterste datum 31 december dragen.

Iris Rits
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio