Combinatie inhaalpremie - overlevingspensioen toch mogelijk

Print
Mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn, kunnen hun inhaalpremie van 75 euro voortaan zonder problemen combineren met een overlevingspensioen. Tot voor kort leverde dat moeilijkheden op.

De ziekenfondsen betalen voortaan elk jaar in opdracht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) in mei een inhaalpremie uit aan mensen die al minstens 5 jaar arbeidsongeschikt zijn. Ze moet de hoge kosten van het levensonderhoud compenseren.

De premie, die dit jaar voor het eerst werd uitgekeerd, leverde echter problemen voor wie die moest combineren met een overlevingspenisoen. De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) ging er in eerste instantie namelijk van uit dat dit niet kon.

Een overlevingspensioen kan immers niet worden gecombineerd met een ziekte-uitkering, tenzij in een beperkte periode. En de premie wordt gefinancierd vanuit de ziekteverzekering. Dus kreeg hij volgens de interpretatie van de RVP de code van een ziekte-uitkering. Ook al was het de bedoeling dat niet als uitkering zou gelden, maar als premie.

Dit kon ertoe leiden dat de betrokkenen een schorsing riskeerden. Of ze zouden de premie hebben moeten terugstorten, ontdekte Kenneth Frederickx uit Wilrijk.

Intussen hebben de RVP en het Riziv een oplossing uitgewerkt. Het Riziv beschouwt de premie niet als een een ziekte- of invaliditeitsuitkering beschouwd en de RVP volgt het Riziv daarin aangezien deze materie tot hun bevoegdheidsdomein behoort. De RVP beschouwt de premie dus evenmin nog als een sociale uitkering en dus is een cumulatie met het overlevingspensioen toch mogelijk.

Johan VAN GEYTE