Open Vld klaagt over inefficiënt spijbelactieplan

Open Vld klaagt over inefficiënt spijbelactieplan

Open Vld klaagt over inefficiënt spijbelactieplan

Print
Het aantal spijbelaars blijft jaarlijks stijgen ondanks het spijbelactieplan dat in 2006 werd ingevoerd. Dat beweert Vlaams parlementslid Irina De Knop (Open Vld). De politica eist dan ook een resultaatgerichte aanpak van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a).

In het schooljaar 2008-2009 waren er 6.571 spijbelaars. Dat is een stijging van zes procent tegenover het schooljaar voordien. Irina De Knop vraagt dan ook om een efficiënte aanpak en wijst op projecten als Time-Out, waar jongeren die de lessen verstoren tijdelijk terecht kunnen. "Het is jammer te moeten vaststellen dat deze projecten niet meer dan een druppel op een hete plaat kunnen zijn door hun beperkte financiering", aldus de politica.

De Knop vindt bovendien dat de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) de inschrijvingen beter moeten opvolgen en dat jongeren die kiezen voor deeltijds secundair onderwijs een nuttig traject moeten aangeboden worden.

Welzijn

De Open Vld-politica pleit voor een samenwerking tussen minister Smet en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Een anti-spijbelaanpak die resultaat wil opleveren, moet ook inzetten op betere welzijnsvoorzieningen voor jongeren", besluit het parlementslid.

MEEST RECENT