Continental zet 42 mensen op straat

Continental Airlines sluit zijn reserveringscentrum in Diegem tegen 31 agustus. 42 mensen verliezen hun job. Over de afhandeling van de zaak vechten directie en vakbonden een bittere strijd uit.

jvangeyte

Volgens Continental reserveren steeds minder mensen hun vluchten via de telefoon, nu men meer voor het internet kiest. Daarom wordt het Europees belcentrum naar de VS overgebracht.

Volgens de vakbonden respecteert Continental bij de afhandeling van de sluiting van het Europees belcentrum de wet-Renault niet. Nochtans gaat het om een collectief ontslag. Zo zou de directie te weinig antwoorden geven op vragen van de werknemers. Bovendien zou ze geen sociaal plan willen afsluiten. Integendeel. De werknemers kregen de keuze tussen zelf opstappen en het krijgen van een premie en reisfaciliteiten gedurende negen maanden of worden ontslagen met een minimale afdankingsvergoeding. In het eerste geval heeft men evenwel geen recht op een werkloosheidsvergoeding omdat men zelf opstapt.

Continental zegt de wet-Renault wel te hebben nageleefd. "Gedurende twee maanden hebben we overlegd met de sociale parnters, hen voorzien van de gevraagde informatie, hun vragen, argumenten en tegenvoorstellen onderzocht en beantwoord. De naleving van de Renault- wet werd bevestigd door het regionaal werkloosheidsagentschap VDAB."

JVG