Lees hier de open brief van de bewoners van het Moorkensplein

Print
Borgerhout - Open Brief aan Burgemeester en Schepenen van Antwerpen betreffende de onteigeningen aan het Moorkensplein in Borgerhout.

Geachte Burgemeester en Schepenen,


Via deze weg willen wij als bewoners van de Lang-, Marée- en Bakkerstraat bedreigd met onteigening een aantal bedenkingen uiten bij de plannen betreffende de heraanleg van het Moorkensplein in Borgerhout.

De meeste Borgerhoutenaren zijn het ermee eens dat er in Borgerhout intra muros actueel te weinig groen aanwezig is. Ook wij. De Stad is momenteel echter van plan om via onteigening van bewoonde, meestal gerenoveerde en waardevolle woningen, nieuwe groene ruimte te creëren. Anderzijds wordt er op andere sites in de stad volop open ruimte volgebouwd. Het is volgens ons bovendien niet fair om dit project te promoten als zijnde de aanleg van een Moorkenspark, want dit is slechts één onderdeel van het verhaal.

Een aanzienlijk deel van de vrijgekomen oppervlakte zou worden heropgevuld met een nieuwbouwcomplex. Hierin zullen naast een aantal publieke diensten ook nieuwe appartementen en woningen ondergebracht worden. Als onteigenden zouden wij voorkooprecht krijgen op de appartementen en woningen. Dit is toch al te absurd. Waarom eerst mensen wegjagen, om ze later via heropwaardering van de buurt weer aan te trekken?

De oppervlakte die vrijkomt door onteigening en afbraak van de twaalf woningen in de Lang-, Maree- en Bakkerstraat bedraagt niet meer dan 15% van de totale oppervlakte van de site! Op deze beperkte oppervlakte wonen wel een 50-tal personen. Het gaat om jonge gezinnen die ofwel volop aan het renoveren zijn of daarmee net klaar zijn. Het gaat om oudere mensen die er geboren zijn of er reeds tientallen jaren wonen met hun gezin en echt niet weg willen. Het collectief geweten wordt gesust met faire vergoedingen voor de onteigening. Exacte bedragen zijn nog niet geschat maar iedereen weet dat de gezinnen die investeerden in renovatie hieraan hun broek zullen scheuren. De emotionele schade die sommige mensen (zullen) lijden is gewoonweg onbetaalbaar.

Door de geplande heraanleg creëert men ongeveer 0,35 ha extra groen Zo wordt het aantal m² groen per Borgenhoutenaar verhoogd van 1,08 m² naar 1,19 m² , daar waar het streefdoel van het Stadsbestuur 9,00 m² per inwoner is. Dit lost de problemen dus niet op. Moet de rest van Borgerhout zich nu ook zorgen gaan maken om onteigend te worden?

Nochtans zijn er alternatieven. Reeds in 2005 werd een wedstrijd uitgeschreven door het Schepencollege voor heraanleg (renovatie/nieuwbouw) van het districtsgebouw. De wedstrijd leverde een aantal waardevolle voorstellen op. Zonder één particuliere woning af te breken worden publieke functies, ondergrondse parking en kleinschalig wijkgroen harmonisch tot één geheel gecombineerd. De winnaar kreeg de opdracht het plan uit te werken, maar door gebrek aan financiering kwam het hele project op de helling te staan en gingen de plannen uiteindelijk de schuif in. Waarom ligt er dan nu een volledig nieuw project met maximaal afbraakscenario op tafel? Wij vragen dan ook om met open geest een ontwerp uit te werken, waarin de bestaande toestand en de gewenste vernieuwing op harmonische wijze geïntegreerd worden (http://onteigeningmoorkensplein.weebly.com).

Hoogachtend,

Mohammed Amahyo, Langstraat 111
Nina Antonissen, Bakkerstraat 56
Mahmoud El Bousmaki, Langstraat 109
Fadma El Bousmaqui, Langstraat 109
Clarisse Braekman, Langstraat 113
Ilan Delvaux, Bakkerstraat 56
Frans Govaerts, Bakkerstraat 48
Eveline Kamina, Bakkerstraat 50
Patrik Oosterlynck, Bakkerstraat 50
Asia Rahou, Langstraat 111
Godelieva Thys, Bakkerstraat 48
Mustafa, Bakkerstraat 54

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio