Maria Boodschap breidt uit

Print
Niel - De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Wirixdreef Broeklei' goedgekeurd. Deze goedkeuring was essentieel voor de uitbreidingsplannen van het Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap.

Gezien de vergrijzing van de bevolking dringt een versterking van de zorgverstrekking zich op. Naast de 135 woongelegenheden, de 17 serviceflats en het dagverzorgingscentrum werd een visie uitgewerkt van 26 bijkomende serviceflats, 22 wooneenheden en bijkomende lokalen voor het dienstencentrum.
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio